Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ - ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ - ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Αριστοτέλους:Ηθικά Μεγάλα

“ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ”

1. Τι είναι η φιλία και ποιο το αντικείμενό της; Κατά τον Αρ. η φιλία είναι συνυφασμένη με τη ζωή και είναι αγαθό. Ταυτόχρονα αποτελεί και μέσον που οδηγεί στην απόκτηση του «ύψιστου αγαθού» δηλ. της ευδαιμονίας. Ο Αρ. την κατατάσσει στις ηθικές αρετές. Συγκεκριμένα αποτελεί την μεσότητα ανάμεσα στην δυσκολία και στην κολακεία. (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.Β7, 1108α 30-34). Συγκαταλέγεται επίσης στις κοινωνικές αρετές γιατί πάντα αναφέρεται προς «έτερον» δηλ. προϋποθέτει το «Συ» ως σημείο αναφοράς του «Εγώ». Αντικείμενο της φιλίας είναι το αγαθό. Άλλωστε το αγαθό είναι εκείνο που οι πάντες επιδιώκουν. Επιδιώκουν όμως όλοι ανεξαίρετα οι άνθρωποι το ίδιο αγαθό; Το απόλυτο αγαθό είναι γενικά το αγαθό χωρίς συγκεκριμένους περιορισμούς. Επειδή όμως οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους αποδέχονται και διαφορετικό περιεχόμενο του αγαθού. Συνεπώς το απόλυτο αγαθό δεν ισχύει για κανέναν ενώ το μερικό αγαθό ισχύει για τον καθένα χωριστά και ποτέ για όλους μαζί. Αποδεχόμενοι όμως την υποκειμενικότητα του μερικού αγαθού συμπεραίνουμε ότι δεν δίνουν όλοι οι άνθρωπο το ίδιο περιεχόμενο στη φιλία. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1208β 39-40, 1209α 1-6). 2. Ποια φιλία ερευνάται; Η φιλία εμψύχων προς έμψυχα και προς αυτά μόνο όταν είναι δυνατόν να την ανταποδώσουν. Κύριο γνώρισμα της φιλίας κατά τον Αρ. είναι η αμοιβαιότητα των αισθημάτων, ενεργός «αντιφίλησις», για τούτο και δεν νοείται κατ αυτόν φιλία ούτε προς τα άψυχα ούτε προς τους θεούς. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1208β 36-38). 3. Ποια είναι τα βασικά είδη της φιλίας;  Η φιλία που στηρίζεται στην αρετή και στο αγαθό.  Η φιλία που στηρίζεται στο συμφέρον.  Η φιλία που στηρίζεται στην ευχαρίστηση. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1209β 21-23). 4. Μεταξύ ποιων ομάδων αναπτύσσεται η φιλία;  Μεταξύ ομοίων  Μεταξύ αντιθέτων. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210α 8-9). 5. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φιλίας μεταξύ ομοίων; Κατά τον Αρ. η φιλία που υποδηλώνει «ομοιότητα» είναι η φιλία των «σπουδαίων» η οποία συνιστά την «τέλεια φιλία»διότι συγκεντρώνει «το αγαθόν». «το ηδύ» και «το χρήσιμον» δηλαδή τα τρία είδη του «φιλητού» που ως αξίες προσελκύουν το συνάνθρωπο στη σύναψη φιλικού δεσμού. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1209β 5-6). Είναι δε η φιλία αυτή διαρκής «καλλίστη» μόνιμη και ασφαλής όπως ακριβώς το ήθος του ενάρετου ανθρώπου. (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.Θ3, 1156β 18). Βέβαια και ο φαύλος μπορεί να είναι φίλος με το φαύλο στο μέτρο που έχουν κοινό συμφέρον. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1209β 9-10). Αυτή όμως η φιλία αν και αναπτύσσεται μεταξύ ομοίων είναι ατελής διότι δεν συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις της φιλίας. Παύει δε να υφίσταται όταν δεν υπάρχει πλέον το κοινό συμφέρον. Τα ανάλογα ισχύουν και για τη φιλία μεταξύ ομοίων που υποκινείται μόνο από ευχαρίστηση. 6. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φιλίας μεταξύ αντιθέτων; Η φιλία μεταξύ αντιθέτων είναι πάντοτε ατελής και μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στο μέτρο που κάποιος είναι χρήσιμος ή ευχάριστος στον άλλον. Με άλλα λόγια μπορούν να δημιουργηθούν φιλικοί δεσμοί μεταξύ ενός φτωχού και ενός πλούσιου επειδή λείπει από το φτωχό ότι έχει σε αφθονία ο πλούσιος, ή ενός σπουδαίου και ενός φαύλου για τον ίδιο ακριβώς λόγο. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210α 10-13), Η συγκεκριμένη φιλία με τη σειρά της υποκινείται από «το χρήσιμο», ή «το ευχάριστο» ή και τα δύο μαζί. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210α 13-14). Κατά τον Αρ. τα συμπαθητικά στοιχεία της φιλίας υπάρχουν ή φαίνεται να υπάρχουν σε τέτοιες φιλίες και μάλιστα υποθάλπονται από την κολακεία (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1208β 23-24). Σε αυτά τα είδη της φιλίας που τηρούν τα προσχήματα αλλά στερούνται ουσίας, υπεισέρχεται η σαγήνη της προσωπικής ευχαρίστησης ή της χρησιμοθηρίας οι οποίες πολλές φορές παραπλανούν τον άπειρο φίλο ώστε να νομίζει πως πρόκειται για τέλεια φιλία. Για τούτο ο Αρ. ονομάζει τέτοιες φιλίες «ομοίωμα» της φιλίας των ενάρετων (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.Θ4, 1157α 1) ή «κατά συμβεβηκώς» φιλίες (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.Θ4, 1157α 35-36) και υποστηρίζει πως είναι μεταβλητές παροδικές και όχι ασφαλείς. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1209β 17-19).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Η φιλία των «σπουδαίων» πηγάζει από «την αρετή», των πολλών από «το συμφέρον» και των άξεστων και τυχαίων από «την ευχαρίστηση». (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1209β 20-22). 7. Πότε εμφανίζονται διαφορές ανάμεσα σε φίλους; Κατά τον Αρ., στην περίπτωση που οι φίλοι δίνουν τον ίδιο σκοπό στη φιλία τους, αλλά δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο αγάπης ή ωφέλειας ή ευχαρίστησης, εμφανίζονται διαφορές μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, όταν ο ένας υπερβάλλει και ο άλλος υστερεί υπάρχουν παράπονα ανάλογα με το βαθμό της έλλειψης, επειδή η τελευταία αυτή εκδηλώνεται εντονότερα από την υπερβολή. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210α 25-34). Στην περίπτωση εξάλλου που οι άνθρωποι δεν είναι φίλοι για τον ίδιο λόγο οι διαφορές μεταξύ τους είναι περισσότερες, εντονότερες και πολυπλοκότερες αφού η έλλειψη του καθενός δεν είναι ευδιάκριτη στον άλλον. Το τελευταίο τούτο έχει ως συνέπεια να αμφισβητεί ο ένας φίλος την αξία της προσφοράς του άλλου φίλου και αντιστρόφως. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210α 35-39, 1210β 1-3). Καταλήγει δε ο Αρ. ότι είναι καλύτερο κάποιος να πράττει την αγάπη ή τη γνώση ή την ευεργεσία από το να την υφίσταται, διότι τα πρώτα αποτελούν ενέργεια κατ΄αρετήν και είναι γνωρίσματα αποκλειστικά των έμψυχων όντων, ενώ τα δεύτερα παθητική κατάσταση πραγμάτων που μπορεί να απαντηθεί και στα άψυχα. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210β 6-14). 8. Η «φιλοτιμία» επηρεάζει τη φιλία και με ποιον τρόπο; «Φιλοτιμία» είναι η ένθερμη αγάπη για τη δόξα δηλαδή η φιλοδοξία. Όταν η φιλία βασίζεται στην ανισότητα, οι φιλόδοξοι, θεωρώντας τους εαυτούς τους ανώτερους, πιστεύουν ότι πρέπει να δέχονται αγάπη και όχι να την πράττουν, επειδή εκείνος που αγαπιέται υπερέχει σε ευχαρίστηση ή ευπορία ή ηδονή και ο φιλόδοξος πάντα επιθυμεί την υπεροχή. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210β 15-18). Για τούτο, αν ο φιλόδοξος αγαπά δεν μπορεί να είναι φιλόδοξος. Διότι, εάν ο φιλόδοξος πράξει την αγάπη, σημαίνει ότι ανταποδίδει σε αυτούς που αγαπά ακριβώς εκείνα στα οποία υπερέχει. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210β 19-20). Έτσι όμως παραδέχεται ότι είναι ελλιπής ως προς αυτά, δηλαδή ότι υστερεί σε σχέση με εκείνους που αγαπά, αφού ότι αγαπά κανείς το επιθυμεί και επιθυμεί ότι του λείπει και το οποίο, όταν το αποκτήσει τον συμπληρώνει. Συνεπώς η πραγμάτωση της αγάπης αντιστρατεύεται τη φιλοδοξία. 9. Η «ομοιοπάθεια» είναι φιλία; «Πάσχω ομοίως » με κάποιον σημαίνει ότι κατέχομαι από τα ίδια αισθήματα που κατέχεται και εκείνος ή ότι παθαίνω ότι και αυτός. Η «ομοιοπάθεια» δηλαδή η συμπάθεια είναι μία από τις εκδηλώσεις της φιλίας, δεν αποτελεί όμως από μόνη της μορφή τέλειας φιλίας ακριβώς επειδή δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία «του φιλητού». Αναφερόμενος στην «ομοιοπάθεια» ο Αρ. προσδίδει ηθικό νόημα στη φυσική ορμή της κοινωνικότητας του ανθρώπου, δηλαδή στα συναισθήματα και τη συμπαθητική έλξη του ατόμου προς τον πλησίον, αφού τα χαρακτηρίζει συναισθήματα της τέλειας φιλίας σύμφωνα με την αρετή. Όμως η τέλεια φιλία δεν πρέπει να ερμηνεύεται επιφανειακά από τις όποιες συμπαθητικές εκδηλώσεις, αλλά εσωτερικά με βάση την ίδια της τη φύση. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210β 24-34). 10. Ποια είναι η σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και φιλίας; Το δίκαιο καθορίζει τη συμπεριφορά του πολίτη απέναντι σε όλους τους άλλους αλλά και απέναντι στον καθένα χωριστά. Και όπου αναπτύσσονται σχέσεις δικαίου κατά τον Αρ. αναφύονται και σχέσεις φιλίας. Μάλιστα όσα είδη δικαίου υπάρχουν άλλα τόσα είναι και τα είδη της φιλίας που αναπτύσσονται. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1211α 7-10). Έτσι π.χ. από το οικογενειακό δίκαιο πηγάζει η συγγενική φιλία και από το πολιτικό η πολιτική. Από όλες τις κατηγορίες φιλίας που γεννώνται κατά τον τρόπο αυτόν, η φιλία μεταξύ ξένου και πολίτη θεωρείται από τον Αρ. ως εκείνη που διατηρείται περισσότερο, επειδή μεταξύ αυτών των δύο ατόμων, δεν υπάρχει κοινό συμφέρον για να αμφισβητηθεί ώστε να επέλθει η ρήξη. Το τελευταίο τούτο όμως, καθόλου δεν συμβαίνει μεταξύ δύο πολιτών. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1210β 9--18). 11. Η «εύνοια» είναι φιλία; Η «εύνοια» προέρχεται μόνο από το θαυμασμό για ανθρώπους με χρηστό ήθος. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1212β 5-7). Δεν εμφανίζεται χωριστά από τη φιλία και αναφέρεται στα ίδια πράγματα για τούτο και φαίνεται να είναι φιλία. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1212α 16-17).

Όμως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την φιλία είναι η ενεργός «αντιφίλησις». Η «εύνοια» από την άλλη μεριά αποτελεί αγαθή πρόθεση που δεν εκδηλώνεται ενεργώς. (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.Θ2,1156α 2-3, Ι5,1166β30-1167α21). Συνεπώς, η «εύνοια» θα μπορούσε να εξελιχθεί σε φιλία, αν κάποιος έπραττε το καλό για χάρη εκείνου προς τον οποίο διάκειται ευνοϊκά. 12. Η «ομόνοια» είναι φιλία; Κατά τον Αρ. τα άτομα που έχουν την προαίρεση να πράξουν το ίδιο αναφορικά με αυτό που σκέπτονται «ομονοούν» κατά κυριολεξία. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1212α 21-23). Δύο φίλοι ομονοούν ενώ δύο «ομονοούντες» δεν είναι απαραίτητα φίλοι όπως λ.χ. στην περίπτωση δύο επιστημόνων που εξετάζουν ένα ζήτημα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εξάγοντας τα ίδια συμπεράσματα (άρα ομονοούν), χωρίς όμως αυτοί οι ίδιοι να γνωρίζονται ώστε να έχει αναπτυχθεί κάποιο είδος φιλίας μεταξύ τους που θα αιτιολογούσε την «ομόνοια» αυτή. 13. Υπάρχει φιλία προς τον εαυτό μας; Ο άνθρωπος κατά τον Αρ. είναι από τη φύση του αναγκασμένος να βρίσκεται σε συνεχή συναναστροφή με τον εαυτό του και επιθυμεί για αυτόν και το ηδύ και το συμφέρον και την αρετή δηλ. όλα τα στοιχεία του φιλητού. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1211α 22-25). ?ρα αναπτύσσει μαζί του σχέσεις φιλίας και μάλιστα εκείνες της τέλειας φιλίας διότι μόνο έτσι μπορεί να απολαμβάνει όλα τα παραπάνω αδιάκοπα και σε βαθμό υπερθετικό. Επιτυγχάνεται δε η εν λόγω φιλία τότε μόνον όταν όλα τα διαφορετικά μέρη της ψυχής ομονοούν. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1211α 35-38). Και ομονοούν στην περίπτωση «του σπουδαίου» επειδή σε αυτόν τα μέρη της ψυχής έχουν καλές διαθέσεις αμοιβαία ώστε να μην διαφέρουν ενώ στις περιπτώσεις του ακρατούς και του φαύλου η λογική και τα πάθη δεν ομονοούν και έτσι αδικούν αυτοί οι ίδιοι τους εαυτούς τους. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1211α 38-41,1211β 1-4). 14. Επειδή υπάρχει φιλία προς τον εαυτό μας ο σπουδαίος είναι και φίλαυτος; Σύμφωνα με τα παραδεδεγμένα της τότε κοινωνίας φίλαυτος είναι ο φαύλος ο οποίος πάντοτε επιδιώκει το χρήσιμο και το ευχάριστο αποκλειστικά για τον εαυτό του και ποτέ δεν εκδηλώνει εμπράκτως φιλικά αισθήματα ούτε ευεργετεί το φίλο του. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1212α 31-33). Ο σπουδαίος αντιθέτως κάνει τα πάντα για τον άλλον. Έτσι ο σπουδαίος, εν αντιθέσει με το φαύλο, δεν είναι φίλαυτος παρά μόνον για το καλό. Παρατηρούμε πως ο Αρ. δίνει νέο ηθικό νόημα στην έννοια της φιλαυτίας σύμφωνα με το οποίο, ο φίλαυτος. ενεργεί πάντοτε καλοπροαίρετα και επιδιώκει τις καλές πράξεις και τα υψηλά έργα χάρη των συνανθρώπων και φίλων του στην προσπάθειά του να τους ωφελήσει με κάθε τρόπο. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1212β 5-8). 15. Ο σπουδαίος αγαπά πάνω από όλα τον ίδιο τον εαυτό του; Όσο περισσότερο αγαπά το φίλο του ο σπουδαίος, τόσο περισσότερο αγαπά τον εαυτό του. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β14:1212β 16-18). Ζώντας «κατά λόγον» αποβαίνει φιλάγαθος για την κοινωνία. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β14:1212β 18-20).Ο σπουδαίος έχει ανεπτυγμένο το αξιολογικό κριτήριο για τούτο γνωρίζει ακριβώς τι του ανήκει και τι πρέπει να παρέχει στους άλλους. Έτσι ο σπουδαίος συμπεριφέρεται μεγαλόψυχα, χαρίζοντας τα πάντα στους άλλους και κρατώντας αποκλειστικά για τον εαυτό του τα έργα της καλοκαγαθίας Δηλαδή η τέλεια εκδήλωση φιλαλληλίας αποτελεί αντανάκλαση της Αριστοτελικής φιλαυτίας. (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.Ι8, 1169α 18-22). 16. Πως εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικής ισότητος στη φιλία; Αναλογική ισότητα είναι η ισότητα που καθορίζεται με βάση τις αναλογίες των αξιών , των προσφορών κλπ των ατόμων. Εφαρμόζεται δε όπου υπάρχει διαβάθμιση καλύτερου και χειρότερου στη φιλία π.χ. μεταξύ του πατέρα και του γιου, του άρχοντα και του αρχόμενου, του καλύτερου και του χειρότερου του συζύγου και της συζύγου κλπ. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1211β 10-14). Σύμφωνα με αυτή την αρχή στον χειρότερο φίλο θα πρέπει να αποδοθούν λιγότερα αγαθά και στον καλύτερο περισσότερα. Συνεπώς κατά τον Αρ, η φιλία. εμφανίζει το στοιχείο της επιλογής του άξιου φίλου και του καλύτερου, δηλαδή έχει αξιοκρατικό και αριστοκρατικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση που οι δύο φίλοι είναι ισάξιοι τότε τα αγαθά μοιράζονται εξίσου και στους δύο. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β:1211β 6-10). 17. Ποια ιδιαιτερότητα παρουσιάζει η συγγενική φιλία; Η συγγενική φιλία είναι «πολυειδής» και εξαρτάται από την πατρική φιλία. (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.Θ12, 1161β 17). Ο πατέρας αγαπά περισσότερο το παιδί από ότι το παιδί τον πατέρα Τούτο με τη σειρά του απορρέει από το γεγονός ότι ο πατέρας αντιμετωπίζει το παιδί σαν δημιούργημά του, και πάντα όλοι διάκεινται ευνοϊκά προς τα δημιουργήματά τους. (Αριστ.:Ηθικ. Μεγ.Β12:1211β 35-40). 18. Ο αυτάρκης χρειάζεται τη φιλία ή αρκείται στον εαυτό του και ως προς αυτό; Με βάση επαγωγικούς συλλογισμούς που αναλυτικά παρουσιάζονται στην παράγραφο Β15 των Ηθκών Μεγάλων, ο Αρ. καταλήγει ότι ο αυτάρκης δεν μπορεί να αρκεστεί στην φιλία με τον εαυτό του αλλά χρειάζεται και τη φιλία με τον άλλον για τους εξής λόγους:  Η συμβίωση μέσα στην κοινωνική ομάδα είναι αναγκαία (για την ικανοποίηση των φυσικών αναγκών του αυτάρκους) και ευχάριστη γιατί η συγκρότηση της κοινωνίας έχει ως τελικό σκοπό το «ευ ζην» (Αριστ.:Πολιτ.Α2:1252α 27-30) δηλαδή την ευδαιμονία όλων ανεξαίρετα των πολιτών άρα και εκείνων που είναι αυτάρκεις.  Η αυτογνωσία είναι η πιο ουσιώδης αλλά και η δυσκολότερη γνώση. Είναι δε απαραίτητη και στον αυτάρκη, προκειμένου να καταστεί αυτός ο ίδιος ευδαίμων. Η γνώση αυτή επιτυγχάνεται με την ενατένιση του εαυτού μας στο πρόσωπο του φίλου μας, επειδή είτε από μεροληψία είτε από πάθος αυτά που μας είναι ολοφάνερα όταν τα πράττει ο άλλος και τα κατηγορούμε, δεν μπορούμε να τα δούμε σε εμάς τους ίδιους. Δηλαδή ο φίλος μας είναι ο καθρέπτης του εαυτού μας. Σχολιάζοντας την αυτάρκεια του Θεού, ο Αρ. καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο Θεός δεν είναι λογικό να ενατενίσει των εαυτό του, γιατί αυτό τον καθιστά ανόητο και άρα όχι Θεό. Ούτε όμως είναι λογικό να ενατενίσει κάτι άλλο, επειδή αυτό το άλλο θα είναι καλύτερο από τον ίδιον. ?ρα αν υπάρχει κάτι πληρέστερο από Αυτόν παύει αυτομάτως να υφίσταται η θεϊκή του υπόσταση. 19. Είναι καλό να έχει κανείς πολλούς φίλους ή λίγους; Κατά τον Αρ. (Ηθικ. Μεγ.:Β16) η ποσότητα των φίλων δεν καθορίζεται κατά τρόπο απόλυτο(δηλ. δεν μπορούμε αξιωματικά να ορίσουμε έναν ιδανικό αριθμό φίλων που να ισχύει καθολικά). Το πλήθος των φίλων καθορίζεται τόσο από την «ορμή» την παρόρμηση δηλ. που εμφανίζει καθένας μας προς τη φιλία, όσο και από τις γενικότερες αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες των καιρών, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν ή να δυσχεραίνουν τη σύναψη φιλικών δεσμών μεταξύ των πολιτών. 20. Πως πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους φίλους; Τελειώνοντας, τα Ηθικά Μεγάλα, ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η συμπεριφορά απέναντι στους φίλους δεν πρέπει να εξετασθεί σε όλες τις περιπτώσεις, παρά μόνο σε εκείνη στην οποία παρατηρούνται τα περισσότερα παράπονα ανάμεσα στους φίλους.. Και τα περισσότερα παράπονα αναφύονται στην περίπτωση που ενώ οι φίλοι είναι ίσοι και συνεπώς θα πρέπει να προσφέρει ο ένας στον άλλον τα ίδια, ώστε να απολαμβάνουν και οι δύο τα ίδια ως ίσοι που είναι, στην πράξη παρατηρείται ανισότητα ως προς την προσφορά αυτή. Δηλαδή ο ένας φίλος προσφέρει περισσότερα καλά στον άλλον και αυτή η ανισότητα γεννά μεγάλα παράπονα από το μέρος εκείνου που αδικείται. Τα παράπονα αυτά δεν εκφράζονται στη συγγενική αγάπη λ.χ. γιατί εκεί πρυτανεύει ο νόμος της εξ αίματος συγγενείας.. Ούτε και στη συζυγική αγάπη εμφανίζονται, εξ αιτίας της ισχύος της αναλογικής ισότητας όπως προαναφέραμε. Τέλος ούτε και μεταξύ δούλου και κυρίου παρατηρούνται τέτοιας μορφής παράπονα διότι ο δούλος κατά τον Αρ. είναι ένα «έμψυχον όργανον» (Αριστ.:Ηθικ. Νικ.θ9, 1160α 8-14)κατά το λατινικόν (res vocale που σημαίνει πράγμα που μιλάει). Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι «το κοινόν» μεταξύ δεσπότου και δούλου (αφού η κοινωνία της πόλεως κράτους κατά των Αρ. εξασφαλίζει και προωθεί το κοινό συμφέρον μόνον μεταξύ ίσων, ομοίων και ελευθέρων πολιτών). Επομένως δεν υπάρχει σχέση δικαίου ή φιλίας μεταξύ δούλου και κυρίου και συνεπώς ο δούλος δεν αμείβεται με την αγάπη του κυρίου του ανάλογα με το έργο του και κατά την αξία των εργασιών του. Επομένως, καταλήγει ο φιλόσοφος, πρέπει να εξεταστεί η συμπεριφορά των φίλων, στη φιλία μεταξύ ίσων και αναφορικά με τα παράπονα που προανεφέρθησαν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Αριστοτέλους:Ηθικά Μεγάλα"

Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα

  Το Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα (αναφέρεται και με τα αρχικά ΕΚ.Σ.Ε.) (1950-1955), αποτελούσε την πρώτη ελληνική συμμαχική αποστολή στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
. Τα Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας περιελάμβανε δυνάμεις του στρατού ξηράς και της αεροπορίας. Συγκεκριμένα, αποτελούνταν από τάγμα συνολικής δύναμης 1.000 ατόμων και σμήνος της βασιλικής αεροπορίας από 67 άτομα, με 7 αεροσκάφη C-47 Ντακότα.
Το ελληνικό τμήμα αποσύρθηκε από την Κορέα το φθινόπωρο του 1955, με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή, και ως εκδήλωση για το ανθελληνικό πογκρόμ που είχε οργανωθεί στην Τουρκία (που συμμετείχε και αυτή στην Κορέα) εναντίον του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης και του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
  Πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα το 1950
Η απόφαση για τη συμμετοχή ελληνικών δυνάμεων ήταν απόρροια διάφορων παραγόντων για την Ελλάδα την εποχή εκείνη.
Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμούσε να εκδηλώσει την υποστήριξή της σε μια στρατιωτική επιχείρηση του Ο.Η.Ε. που αποσκοπούσε στην κατοχύρωση της συλλογικής ασφάλειας και της ακεραιότητας ενός κράτους-μέλους (της Νότιας Κορέας).
Ιδιαίτερα, στο πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου η Ελλάδα αισθανόταν ότι αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα ασφάλειας, θεώρησε ότι ήταν προς το συμφέρον της να ενισχύσει τη διαδικασία της αντίδρασης, μέσω του Ο.Η.Ε., σε μια απρόκλητη επίθεση. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα και Σοφοκλή Βενιζέλου είχε ήδη ζητήσει την ένταξη στο Ν.Α.Τ.Ο., αλλά το αίτημα είχε αρχικά απορριφθεί από τους Αμερικανούς, με την αιτιολογία ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο για την άμυνα του Δυτικού κόσμου.
Άρα, η συμμετοχή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων θα αποτελούσε απόδειξη της αναγκαιότητας να ενταχθεί η Ελλάδα στον πυρήνα των χωρών της Δύσης, τις οποίες αντιπροσώπευε εκείνη την εποχή το Ν.Α.Τ.Ο. Η αποστολή ελληνικού τμήματος στην Κορέα προκάλεσε και διάφορες αντιδράσεις, κυρίως από τον αριστερό ιδεολογικό χώρο.
 Η συμμετοχή του ΕΚ.Σ.Ε.
Στις 3 Δεκεμβρίου 1950 ελληνικό σμήνος μετέβη στο θέατρο των επιχειρήσεων, ενώ στις 9 Δεκεμβρίου 1950 ελληνικό τάγμα αποβιβάστηκε στο λιμάνι του Πουσάν στην Νότια Κορέα και εντάχθηκε στο 7ο σύνταγμα Ιππικού της Αμερικανικής Μεραρχίας.
 Στρατός Ξηράς
Από τις 18 Δεκεμβρίου 1950 και μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 1953 το ελληνικό τάγμα διεξήγαγε σημαντικές αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις, εντεταγμένες στα γενικότερα συμμαχικά σχέδια. Πολλές συγκρούσεις, στις οποίες συμμετείχε, υπήρξαν ιδιαίτερα σκληρές και αιματηρές, διεξήχθησαν σε απομακρυσμένες από την Ελλάδα περιοχές, κάτω από ιδιόμορφες κλιματολογικές συνθήκες και απέναντι σε πολυπληθέστερο εχθρό.
Οι κυριότερες μάχες του ΕΚ.Σ.Ε. ήταν:
στο ύψωμα 381 τον Ιανουάριο του 1951
στο ύψωμα 326 τον Μάρτιο του 1951
στο ύψωμα Σκοτς τον Οκτώβριο του 1951
στο ύψωμα Νόρι τον Σεπτέμβριο του 1952
στο ύψωμα Χάρι τον Ιούνιο του 1953.
Σε όλες τις μάχες οι ελληνικές δυνάμεις επέδειξαν εξαιρετική επιχειρησιακή ετοιμότητα και οι συνεχείς πολεμικές επιτυχίες που σημείωσε το εκστρατευτικό σώμα προκάλεσαν τον θαυμασμό των λοιπών συμμάχων.
Από το φθινόπωρο του 1953 το ΕΚ.Σ.Ε. αποτελούσε Σύνταγμα, το οποίο εντάχθηκε στην 3η αμερικανική Μεραρχία και εγκαταστάθηκε στην αμυντική τοποθεσία Τσορβόν. Στις 10 Μαρτίου 1955 περιορίστηκε και πάλι σε τάγμα, ενώ σταδιακά ξεκίνησε ο επαναπατρισμός του στρατεύματος που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1955.
Πολεμική Αεροπορία

Το 13ο ελληνικό Σμήνος εκτέλεσε κυρίως αποστολές μεταφοράς προσωπικού και υλικού. Επίσης πραγματοποίησε με ιδιαίτερο κίνδυνο ρίψεις εφοδίων και πυρομαχικών σε προκεχωρημένα ή αποκομμένα φίλια τμήματα, καθώς και νυχτερινές πτήσεις σε βάθος εντός του εχθρικού εδάφους για συλλογή πληροφοριών. Από τις πιο γνωστές αποστολές υπήρξε η εκκένωση του αεροδρομίου του Χανγκάρι, προς το τέλος του 1950, με την οποία διέσωσε χιλιάδες τραυματίες των συμμάχων. Το ελληνικό Σμήνος παρέμεινε στην Κορέα μέχρι τον Μάιο του 1955 εκτελώντας συνολικά 2.916 αποστολές.
 Απολογισμός
Τιμητικές διακρίσεις
Το ΕΚ.Σ.Ε. τιμήθηκε για την ηρωική του δράση στον Πόλεμο της Κορέας με εύφημο μνεία τόσο από τον πρόεδρο της Κορέας όσο και από των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι κυβερνήσεις Κορέας και Η.Π.Α. απένειμαν πλήθος παρασήμων και μεταλλίων.
 Φιλανθρωπικό έργο

Το ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα είχε επιδείξει και φιλανθρωπικό έργο στην Κορέα. Με έρανο μεταξύ του προσωπικού του ΕΚ.Σ.Ε. πραγματοποιήθηκε η ανέγερση του ναού του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της Σεούλ. Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι του τάγματος παρείχαν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε Κορεάτες, ενήλικες και παιδιά, θύματα του πολεμικών συγκρούσεων.
Απώλειες
Οι απώλειες των Ελλήνων ανήλθαν σε 186 νεκρούς και 566 τραυματίες. Επίσης απωλέσθηκαν και 4 αεροσκάφη C-47 Ντακότα. Η Νότια Κορέα προς τιμή της ελληνικής συμμετοχής ανήγειρε στην κοιλάδα των ηρώων, κοντά στην Σεούλ, μνημείο για τους Έλληνες πεσόντες μαχητές.
 Πηγές
Γενικό Επιτελείο Στρατού. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Ιστορία του Ελληνικού Στρατού, 1821-1967. Αθήνα 1997.
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βετεράνων Αεροπορίας. Ελληνικά φτερά στον πόλεμο της Κορέας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Εκστρατευτικό Σώμα Ελλάδας στην Κορέα"

Ο Πόλεμος της Κορέας

Η σύρραξη που έφερε αντιμέτωπα τα δύο κορεατικά κράτη από τον Ιούνιο του 1950 έως τον Ιούλιο του 1953 και αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα του «Ψυχρού Πολέμου».
 Στην μακραίωνη ιστορία της, η Χερσόνησος της Κορέας, που βρίσκεται ανατολικά της Κίνας και βορειοδυτικά της Ιαπωνίας, αποτέλεσε το μήλο της έριδας μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων της περιοχής.
 Το 1895, η Κορέα απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Κίνα, αλλά στις αρχές του 20ου αιώνα Ρωσία και Ιαπωνία ενεπλάκησαν σε ένα αιματηρό πόλεμο (Ρωσο-Ιαπωνικός Πόλεμος 1904-1905) για τη διεκδίκησή της.
 Οι Ιάπωνες επικράτησαν και με τη Συνθήκη του Πόρτσμουθ (5 Σεπτεμβρίου 1905) κατόρθωσαν να θέσουν υπό την κυριαρχία τους την Κορέα.
Η Συνδιάσκεψη της Γιάλτας (4-11 Φεβρουαρίου 1945) αποτέλεσε κομβικό σημείο στην ιστορία της χώρας. Σοβιετική Ένωση και ΗΠΑ ως σύμμαχοι και νικητές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αποφάσισαν να αναλάβουν τις τύχες της Κορέας από την ηττημένη Ιαπωνία. Η χερσόνησος χωρίστηκε τεχνητά στον 38ο Παράλληλο και δημιουργήθηκαν δύο κράτη: Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας ή Βόρεια Κορέα με ηγέτη τον κομμουνιστή Κιμ Ιλ Σουνγκ και η Δημοκρατία της Κορέας ή Νότια Κορέα με επικεφαλής τον αυταρχικό δεξιό Σίνγκμαν Ρι.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Ο Πόλεμος της Κορέας"

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Ο Μέγας Αλέξανδρος και το σύγχρονο management

Αλέξανδρος ο Μέγας. Ένας επιτυχημένος “σύγχρονος” manager;
Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια πληθώρα επιστημόνων και ερευνητών έχουν προτείνει διάφορους τρόπους Διοίκησης και Οργάνωσης των σύγχρονων επιχειρήσεων, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.
 Ειδικά μετά την ανακάλυψη των νέων, αξιοθαύμαστων τεχνολογιών και τη χρήση υπολογιστών με τρομακτικές δυνατότητες, γινόμαστε καθημερινά θιασώτες συστημάτων και δομών που διαρκώς βελτιώνουν τις συνθήκες λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι Taylor, Gantt και Fayol, προερχόμενοι από το χώρο της παραγωγής (μηχανικοί) πρότειναν – μεταξύ άλλων - συστήματα βελτίωσης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας μέσω της χρονομέτρησης των παραγωγικών και νεκρών κινήσεων μιας συγκεκριμένης εργασίας (Taylor), χρησιμοποιώντας πίνακες παρακολούθησης του χρόνου εκτέλεσης του έργου (Gantt) και συνδέοντας την αμοιβή του εργαζόμενου με την παραγωγικότητα (Taylor).
Ο Fayol προσδιόρισε συγκεκριμένες λειτουργίες του management (προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμό, έλεγχο).
Αργότερα οι Follet και Mayo προσέγγισαν την κοινωνικο - ψυχολογική σχέση των λειτουργιών των εργαζομένων ενώ ο Weber προσδιόρισε και υπεραμύνθηκε (υπό προϋποθέσεις) του γραφειοκρατικού συστήματος.
Στη δεκαετία του 1930, οι Maslow (ιεράρχηση ανθρώπινων αναγκών), McGregor (θεωρία Χ και Υ) και αργότερα ο Έλληνας Chris Argyris, προσέγγισαν το management από την πλευρά της κοινωνικής ψυχολογίας προτείνοντας μεθόδους υποκίνησης των εργαζομένων. Κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, λόγω της ανάγκης μεταφοράς και συντονισμού τεραστίων ποσοτήτων στρατευμάτων και προμηθειών, αναδείχθηκε η οργάνωση μέσα από την εφαρμογή ποσοτικών τεχνικών και μεθόδων, με την χρήση των μαθηματικών και της στατιστικής (quantitative approach/operations research) για την επίλυση των επιχειρησιακών προβλημάτων.(Οικονόμου κ.άλ 1999)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Ο Μέγας Αλέξανδρος και το σύγχρονο management"

Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

1843: Mαθήματα ιστορίας από το 1ο Μνημόνιο της Ελλάδας

  Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε να αποπληρώσει στην τραπεζική ελίτ της Ευρώπη χρεολύσια και τόκους δανείων που είχε λάβει τα προηγούμενα χρόνια.
Δυστυχώς, πέρα από τους επαχθείς όρους των δανείων αυτών, τα χρήματα δεν είχαν διοχετευθεί ώστε να δημιουργηθούν υποδομές που θα βοηθούσαν την κατεστραμμένη ελληνική οικονομία, αλλά είχαν σπαταληθεί στους εμφυλίους της επανάστασης, στο παλάτι και στους Βαυαρούς συμβούλους.
Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια δραχμές και ισοδυναμούσαν με το μισό των συνολικών εσόδων του ελληνικού κράτους που έφταναν μετά βίας τα 14 εκατομμύρια ετησίως.
 Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την αποπληρωμή των τόκων και κάτω από την πίεση των κυρώσεων η κυβέρνηση έλαβε μέτρα λιτότητας την άνοιξη του 1843 τα οποία όμως φάνηκε πως δεν απέδιδαν και ότι δε θα ήταν αρκετά για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο κεφάλαιο και έτσι τον Ιούνιο του 1843 η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να αποπληρώσει τα παλιά.
Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά και αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι των τριών μεγάλων δυνάμεων (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν μια διάσκεψη στο Λονδίνο για το ελληνικό χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο.
Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο στο χέρι, παρουσιάζονται στην ελληνική κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίηση του. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο μέρη και μετά από έναν μήνα υπογράφουν μνημόνιο, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα έπρεπε να πάρει μέτρα ώστε να εξοικονομήσει υπέρ των δανειστών της μέσα στους επόμενους μήνες το αστρονομικό ποσό των 3,6 εκατομμυρίων δραχμών.
Προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι το μνημόνιο θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που θα εγκρίνει τα μέτρα και να παίρνουν ανά μήνα λεπτομερή κατάσταση της πορείας εφαρμογής τους αλλά και των ποσών που εισπράττονται.
Τα βασικά μέτρα που επέβαλε η κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε εφαρμογή του τότε μνημονίου ήταν τα ακόλουθα:
Απολύθηκε το ένα τρίτο των Δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν κατά 20% οι μισθοί όσων παρέμειναν.
Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων, που τότε δεν δίνονταν στο σύνολο του πληθυσμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες.
Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των ένστολων και αντί για μισθό οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια.
Επιβλήθηκε προκαταβολή στην είσπραξη του φόρου εισοδήματος και της "δεκάτης", που ήταν ο φόρος για την αγροτική παραγωγή.
Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι χαρτοσήμου.
Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του Δημοσίου και σταμάτησαν όλα
τα δημόσια έργα.
Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους.
Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί
υπάλληλοι και οι μισοί καθηγητές πανεπιστημίου.
Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.
Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες "εθνικές γαίες"
με την πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης.
Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με την καταβολή εφάπαξ ποσού.
Το αποτέλεσμα των εξαιρετικά σκληρών αυτών μέτρων ήταν οι δανειστές να πάρουν, όντως, ένα μέρος των χρημάτων τους αλλά η χώρα να οδηγηθεί σε μία βαθιά και πολυετή ύφεση η οποία οδήγησε στην εξαθλίωση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Πάντως, το συγκεκριμένο μνημόνιο του 1843, θεωρείται από πολλούς ιστορικούς μία από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμα της επανάστασης της 3ης Σεπτέμβρη 1843, που έφερε Σύνταγμα στη χώρα.
(ευχαριστώ για τις πολύτιμες πληροφορίες και την καταλυτική συμβολή της στη συγγραφή του άρθρου την κα Μάρθα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, διδάκτωρ Ιστορίας).
Πάνος Παναγιώτου
χρηματιστηριακός τεχνικός ανάλυτής
διευθυντής GSTA/EKTA – info@sta-gr.com
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "1843: Mαθήματα ιστορίας από το 1ο Μνημόνιο της Ελλάδας"

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Ονόματα που προέρχονται από σύμπτυξη άλλων

List of mixed Greek names
 Στην παρούσα σελίδα αναφέρουμε μικτά ονόματα δηλαδή όνόματα που προέρχονται απο σύμπτυξη συνήθως άλλων δύο ονομάτων.
Η ημερομηνία γιορτής είναι είτε του πρώτου είτε του δεύτερου ονόματος.
 Παρακαλούμε πολύ ενημερώστε μας για μικτά ονόματα που γνωρίζετε ώστε να τα εισάγουμε στην βάση δεδομένων μας.
Θα θέλαμε να έχετε υπ'όψη οτι η χρήση "μικτού ονόματος" αν και αποτελεί "σύγχρονο στυλ ένδειξης ατομικότητας" παρά ταύτα χάνει την άμεση αναφορά στο Αγιο ή Αγία στον οποίο αναφέρεται.
 Ενα Ορθόδοξο Χριστιανικό όνομα είναι απόδοση τιμής στον Αγιο ο οποίος το έφερε και ο οποίος έχει Αγιοποιηθεί και έχει περάσει στο Συναξάρι της Εκκλησίας μας για να μας θυμίζει την αφοσίωσή του στην Ορθοδοξία.
Εκτός αυτού, το περιβάλλον του φέροντος το μικτό όνομα, δεν γνωρίζει τα πρωτογενή ονόματα απο τα οποία προήλθε το μικτό και έτσι, δεν μπορεί να γιορτάσει μαζί του την ονομαστική του γιορτή.
Στην συνείδηση μας σιγά-σιγά περνά η αποξένωση απο την Παράδοση της Πατρίδας μας.
 Η αποξένωση αυτή μας "κόβει" από το παρελθόν μας και μας εισάγει στην "νέα εποχή" όπου οι Πατροπαράδοτες αξίες ισοπεδώνονται στον βωμό της Παγκοσμιότητας μέσω της σταδιακής απώλειας της "ταυτότητας" και την απομάκρυνση απο τις αξίες της Ελλάδος.
Οι Πατροπαράδοτες αξίες μας εδώ και 2000 χρόνια είναι σαφώς συνδεδεμένες με την Ορθοδοξία. Για την περίοδο πριν τα 2000 χρόνια έχουμε το θαύμα της Αρχαίας Ελλάδος με το πνεύμα και τον πολιτισμό του που κόσμησε (και κοσμεί) την Υφήλιο.
 Η Ελλάδα έχει ψυχή, ιστορία και ταυτότητα.Στην βάση μας περιλαμβάνουμε Αρχαία ονόματα τα οποία έχουν ημερομηνία γιορτής και άλλα που δεν έχουν, αλλά γιορτάζονται των Αγίων Πάντων. Ολα είναι Ελληνικά ονόματα. Η Εκκλησία μας δεν αρνείται να βαφτίσει με όνομα που είναι εκτός του Ορθόδοξου Συναξαρίου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Ονόματα που προέρχονται από σύμπτυξη άλλων"

«Κρίση, η μητέρα της αλλαγής»

Πενταετές πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί ο οικονομικός παγετώνας...

H oμιλία του Αλέκου Παπαδόπουλου στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα «Κρίση, η μητέρα της αλλαγής»
Κυρίες και κύριοι,
Πράγματι, στις κανονικές χώρες η κρίση είναι “η μητέρα της αλλαγής”. Αυτό όμως δεν ισχύει για τη χώρα μας. Δεν κατακτήθηκαν ακόμα οι πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές προϋποθέσεις για τον μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.

Το 2011 θα είναι μια ιδιαιτέρως αποκαλυπτική χρονιά. Θα διαμορφωθούν νέες πραγματικότητες στο πολιτικό, στο κοινωνικό και στο οικονομικό πεδίο.

Πολιτικό πεδίο. Το 2011 θα διαφανεί η αδυναμία του πολιτικού συστήματος, εκ κατασκευής λαϊκιστικού, φοβικού και εξουσιαστικού, να χαράξει γραμμές στρατηγικού βάθους για την ανόρθωση της οικονομίας. Τ’ αδιέξοδα και η συνειδητοποίηση ότι η οικονομία είναι “σε αργό θάνατο” θα καταδείξουν την χαμηλή πολιτική διαχείριση της χώρας απ’ όλο το πολιτικό σύστημα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "«Κρίση, η μητέρα της αλλαγής»"

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ
ΑΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΤΟΜΑ

Θέμα: Ευάγγελος Αρτέμης Και Τηλεκατευθυνόμενοι Πύραυλοι..!


Ευάγγελος Αρτέμης ποιος τον ξέρει ? Ανέκδοτα θα λέμε τώρα? Αφού έχουμε κρίση οικονομική και ΔΝΤ, τι μας ενδιαφέρει αν κάποιοι μας έκλεψαν ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ τους τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους ? Ο Αρτέμης λοιπόν ήταν ένας μηχανικός που δούλευε σαν πολίτης στο Πολεμικό Ναυτικό προπολεμικά και ανέπτυξε τους τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους κάθε είδους. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος στην Γαλλία και την Αυστρία και εργάστηκε στην Γαλλία, την Αγγλία και την Γερμανία. Σύμφωνα με τον Αρτέμη η ιδέα του ήρθε όταν μελετούσε τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού ανέπτυξε συστήματα τηλεχειρισμού άρχισε το 1933 να εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό με κρατική υποστήριξη.

Τα πρωτότυπα δοκιμάσθηκαν με επιτυχία στην Σαλαμίνα το καλοκαίρι του 1938. Έκτοτε αγνοείτε η τύχη τους. Ο ίδιος έλεγε ότι δοθήκανε σε "ξένη δύναμη" και αρνήθηκε οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών του. Στην φωτογραφία 7 βλέπεται την άδεια του Αρτέμη για την είσοδο του στο Α.Ζ.Φλεβών, όπου επέβλεπε και κατηύθυνε τα πειράματα. Αργότερα τον δίκασαν για "κατασκοπεία" επειδή . έμπαινε στην απαγορευμένη ζώνη !!!

Μεταπολεμικά το 1950 έφτιαξε μια βιοτεχνία στην Χαλκίδα και έφτιαχνε ένα χρώμα-primer για καράβια. Αυτό μπορούσε να κατασκευασθεί με υλικά που υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα. Ήταν το τέλειο χρώμα-primer γιατί το περνούσες μόνο μια φορά και για την διάρκεια της ζωής του πλοίου δεν χρειαζόταν άλλο βάψιμο και το κυριότερο δεν έπιανε φύκια και στρείδια που μειώνουν την ταχύτητα και είναι το μόνιμο πρόβλημα των πλοίων. Φυσικά δεν θα τον αφήνανε, έτσι τον κατέστρεψε κάποια εθνική μας τράπεζα. Φήμες μην ακούτε, δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι τράπεζες μας, πα πα πα !

Το Αντιαεροπορικό Άρτεμις 30 δημιούργημα και εφέυρεση τυο Γ. Γκιόλβα το θυμάστε ? Αν είχε προωθηθεί όπως έπρεπε με μερικά τέτοια σκόρπια στον Ελληνικό χώρο δεν θα περνούσε ούτε κουνούπι εναέρια. Που κατέληξε ? Στο Ισραήλ λένε οι γνωρίζοντες με τις ευλογίες του τοτε "εθνάρχη" Κ.Καραμανλή, περίεργο, πα πα πα κουτσομπόληδες !

Το 1968 φτιάχνει το σκάφος Hannibal με το τελειότερο υδροδυναμικό σχήμα στον πλανήτη. Φτιάχνονται κάπου 5 δοκιμαστικές τορπιλάκατοι με κόντρα πλακέ θαλάσσης μήκους 25 μέτρων. Είχαν Γερμανική μηχανή που ήταν τοποθετημένη κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Επίσης δεν είχαν τορπίλες, αλλά 4 ΠΑΟ (πυροβόλα άνευ οπισθοδρομήσεως) των 105 mm, προσέξτε Ελληνικής κατασκευής, με την βοήθεια της ΧΡΩΠΕΙ. Το σκάφος ήταν STEALTH δηλαδή αόρατο στα ραντάρ. Έπλεε με 60 μίλια σε φουρτούνα και έβαλε με τα ΠΑΟ με ηλεκτρομηχανικό σύστημα σταθεροποιήσεως.

Επειδή κατάλαβε ότι θα το πουλούσαν και αυτό δεν έδωσε τα σχέδια. Υπολόγιζε ότι με 25 -50 τέτοια σκάφη (κωμικού κόστους για το δημόσιο), αν τολμούσε να περάσει ο Τουρκικός στόλος σε λίγη ώρα ολόκληρος θα ήταν στον βυθό, η και όποιος άλλος στόλος ! Θυμηθείτε stealth, 60 μίλια με φουρτούνα και αρκετές βολές ΠΑΟ το λεπτό, σε λίγα λεπτά οι επίδοξοι εισβολείς, θα κάνανε παρέα στα σφουγγάρια. Σας κάνει εντύπωση ότι και αυτό θάφτηκε ? Γιατί ? Αφού ασχολείστε με την πολιτική και ψηφίζετε πολιτικούς που σας πουλάνε στεγνά και προσπαθείτε να "περνάτε καλά", βλέπετε mundial κλπ, ε μην έχετε παράπονο για αυτά που έρχονται. Το ΔΝΤ είναι το λιγότερο.

Μπορούσα να σας γράψω και άλλα, ποιο το όφελος ? Θα καταλάβετε ? Η θα φλυαρείτε μόνο ?

Τέλος πάντων ο Αρτέμης πέθανε στις 12 Μαΐου 1980 από μαρασμό, από τις συνεχείς διαρρήξεις του σπιτιού του, από ... Ας είναι αιώνια η μνήμη του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ"

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ

Παρατσούκλια απο την Κρεμαστή Ρόδος
Αγκάττα: Μεγεθυντικό, το μεγάλο αγκάθι. Ο ευέξαπτος χαρακτήρας. Αυτός που εύκολα ανταποδίδει τα πειράγματα.
Αζού (η): Μεγεθυντικό, το αζό, το ζώον. Ο Μεγαλόσωμος ή ο άγριος στην συμπεριφορά.
Αλαπού (η): Το ζώον αλεπού, τις ιδιότητες της οποίας διαθέτει ο κάτοχος (πονηρός).
Αλόα (η) Μεγεθυντικό, το μεγάλο άλοο (άλογο). Ο μεγαλόσωμος, με άχαρο και μεγάλο βηματισμό.
Ανανός(ο): Εξ' αιτίας της γλωσσικής αδυναμίας στη σωστή εκφορά του ονόματος του, στην παιδική ηλικία (Στυλιανός).
Αράπης (ο): Ο μελαψός, ο μαύρος. Θηλυκό η αραπίνα.
Αρναούττα (η): Μεγεθυντικό, το αρναούττι(η καυτερή πιπεριά). Η δύστροπη.
Ασπροκώλα (η): Πουλί, στο μέγεθος του σπουργίτη με άσπρα φτερά στο πίσω μέρος. Ο ξανθός και ασπριδερός στο δέρμα.
Ασπρούλλης (ο): Ο ξανθομάλλης και ασπριδερός. Θηλυκό η Ασπρούλλα και Ασπρουλίτσα.
Αστροπηλιάρης (ο): Ο ασπροπηλιάρης , ο δύστροπος και σκληρός ώσαν το άγονο και σκληρό έδαφος που περιέχει άσπρο πηλό
Αχερένιος (ο): Ο φτιαγμένος από άχυρο. Ο λεπτοκαμωμένος, ο αδύνατος σαν ψεύτικος.
Βίρκιας (ο): Το όνομα πουλιού από μίμηλη λέξη (βιρ-βιρ). Ο επαναλαμβάνων συχνά τα ίδια, φλύαρος.
Βογγύλα (η): Μεγεθυτικό. Το βογγύλι. Αυτός που έχει κεφάλι σαν βογγύλι.
Βρακού (η): Μεγεθυντικό. Ο φορών φαρδύ και μεγάλο παντελόνι, σαν βράκα.
Βυζού (η): Για άνδρα με μεγάλο στήθος, όμοιο με γυναίκας. Μεγεθυντικό.
Γαδάρα (η): Το θηλυκό του γάδαρος. Ο υπομονετικός αλλά πιότερο ο πεισματάρης.
Γαιματάκι (το): Υποκοριστικό, από το γαίμα(αίμα). Αποδίδεται σε κοντόχοντρο και οξύθυμο άτομο, που σε στιγμές παροξυσμού ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι κοκκινίζοντας στο πρόσωπο.
Γάλος (ο): Το αρσενικό της γαλοπούλας. Ο ψηλός και λεπτός άνδρας, με μακρύ λαιμό.
Γιατρός (ο): Αποδίδεται σε φιλάσθενο, ο οποίος εξ' αιτίας των ασθενειών του, έχει αποκτήσει ιατρικές γνώσεις, τις οποίες συμβουλευτικά δίδει στους χωρικούς.
Δασκάλα (η): Ο λεπτεπίλεπτος στους τρόπους και τη φωνή.
Δάχτυλα (η): Μεγεθυντικό, το μεγάλο δάχτυλο. Αυτός που έχει μεγάλα και μακριά δάχτυλα και μεταφορικά ο ελαφροχέρης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΔΟ"

Το ηφαίστειο Όλυμπος είναι το πιο ψηλό βουνό στο ηλιακό σύστημα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ
Το ανενεργό σήμερα ηφαίστειο Όλυμπος (λατ., Olympus Mons, όρος Όλυμπος) είναι το πιο ψηλό γνωστό βουνό στο ηλιακό σύστημα.
 Βρίσκεται στον πλανήτη Άρη, σε συντεταγμένες 18° N 133° W.

Οι διαστημικές αποστολές επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για βουνό, ενώ μέχρι τότε οι αστρονόμοι θεωρούσαν ότι αυτό που έβλεπαν ήταν ισχυρή ανάκλαση φωτός που την ονόμαζαν χιόνι του Ολύμπου (Nix Olympica) και υποψιάζονταν ότι ήταν βουνό, χωρίς όμως να μπορούν να το εξακριβώσουν.
 Γενική περιγραφή
Τοπογραφικός χάρτηςΤο πλάτωμα της κορυφής βρίσκεται σε υψόμετρο 27 χιλιομέτρων πάνω από το μέσο επίπεδο της επιφάνειας του Άρη, σχεδόν τρεις φορές το υψόμετρο του Έβερεστ (8.848 μ.), το ψηλότερο βουνό της Γης. Το βουνό έχει πλάτος 550 χλμ, πλαισιώνεται από απόκρημνους γκρεμούς, και έχει ένα σύμπλεγμα από καλδέρες μήκους 85 χλμ, πλάτους 60 χλμ και βάθους μέχρι 3 χλμ με έξι κρατήρες τον ένα μέσα ή πάνω στον άλλο.
Τα όριά του καθορίζονται από μια ανύψωση ύψους μέχρι 6 χλμ, κάτι που αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό ακόμα και στον Άρη. Εντυπωσιακό είναι ακόμη ότι ουσιαστικά είναι αδύνατο για κάποιον που στέκει στην επιφάνεια του πλανήτη να δει από μακρυά την πλήρη σιλουέτα του βουνού, γιατί λόγω της καμπυλότητας του πλανήτη, της τεράστιας έκτασης του ηφαιστείου αλλά και της μικρής του κλίσης (2,5 μέχρι 5 μοίρες) το βουνό κρύβει το ίδιο του το σχήμα.
Ο μοναδικός τρόπος για να δει κανείς έστω μέρη του βουνού, είναι να σταθεί στο ψηλότερο σημείο της κορυφής του κρατήρα του. Και πάλι, το μεγαλύτερο μέρος του κρατήρα θα χάνεται πίσω από τον ορίζοντα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Το ηφαίστειο Όλυμπος είναι το πιο ψηλό βουνό στο ηλιακό σύστημα."

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΧΟΝΤΑ ΕΒΡΑΪΚΗΝ ΑΠΟΧΡΩΣΙΝ

  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ.
 Ο ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ, Ή ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ Ή ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ, ΕΚΟΥΣΙΟΝ Ή ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΝ, ΠΟΥ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΙΔΙΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΝ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΡΘΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΟΛΛΟΙ ΜΕΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΣΦΑΓΗΣΑΝ, ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ. ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΕΓΝΩΡΙΣΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ 1919 ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΒΡΑΙΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙ Γιαχμπές Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 8 ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ. Ο ΓΕΡΩΝ ΑΥΤΟΣ Γιαχμπές ΜΟΥ ΔΙΗΓΕΙΤΟ ΟΤΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ 21

ΚΑΤΟΠΙΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΪΚΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ.

ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΣΥΝΑΝΤΩΜΕΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΣΑΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΜΕ ΕΒΡΑΪΚΗΝ ΑΠΟΧΡΩΣΙΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ Βαρούχας (Βαρούχ), Σαλτέλης (Σαλτιέλ), Λεβίδης ή καί Λεβῆ, Ἀρώνης, Μπενσουσάν, Καράσος, Μπροῦδος, Μπουρλάκος (Μπουρλά). ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ Μπουρλάκους ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΕΚΜΥΣΤΗΡΕΥΘΗ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΟΤΙ ΔΙΕΤΗΡΕΙΤΟ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ ΤΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ.

12. ΕΒΡΑΪΚΑ ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΑ Ή ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΕΝΑ Ή ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ

ΦΩΝΗΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
ΕΤΣΙ π.χ. ΤΟ ΟΝΟΜΑ Ἀαρών ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗ ΑΡΧΙΚΩΣ ΕΙΣ Ἀρωνάκης ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ Νάκιας.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ Ἀβραάμ ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗ ΕΙΣ Ἀβραμάκης, ΕΙΣ Ἀβράμης ή Ἀβραμής, ΕΙΣ Ἀβραμούλης ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ Μούλης, ΕΙΣ Ἀβραμούλιας ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ Μούλιας, ΕΙΣ Ἀβραμάτς ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ Μάτς.
ΤΟ ΟΝΟΜΑ Γαβριέλ ΜΕΤΕΜΟΡΦΩΘΗ ΕΙΣ Γαβρέλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΧΟΝΤΑ ΕΒΡΑΪΚΗΝ ΑΠΟΧΡΩΣΙΝ"

ΕΜΠΟΛΕΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Η Αλβανία δεν αναγνωρίζει τα σύνορα με την Ελλάδα...!
Αναστάτωση προκαλεί η ύπαρξη απεσταλμένου Ελληνικού εγγράφου που ρωτάει αν οι δύο χώρες βρίσκονται σε… πόλεμο.
 Στις αρχές του 2010 με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας, είχε ακυρωθεί η συμφωνία για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και άλλων θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας.
Το ανώτατο δικαστήριο της Αλβανίας είχε αποφανθεί πως η συμφωνία ήταν εταιροβαρής υπέρ της Ελλάδος.
 Σύμφωνα με χθεσινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Gazeta-Shqip, ακυρώνεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο για τα χερσαία σύνορα. Το επόμενο χρονικό διάστημα η αλβανική διπλωματία μέσω μιας αντιπροσωπείας της οποίας θα ηγηθεί ο γενικός γραμματέας του υπουργείου εξωτερικών, Gazmend Turdiu, θα συναντηθεί με την ελληνική πλευρά ώστε να διαπραγματευθεί την οριοθέτηση των χωρικών υδάτων, καθώς και ορισμένα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα χερσαία σύνορα των δύο χωρών.
Αλβανοί διπλωμάτες με πολυετή εμπειρία στις Ελληνοαλβανικές σχέσεις, αλλά και εμπειρογνώμονες σε ζητήματα συνόρων, δηλώνουν κατηγορηματικά πως αυτή τη φορά οι διαπραγματεύσεις θα είναι εξαιρετικά δύσκολες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΕΜΠΟΛΕΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ"

Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010

Το ανθρώπινο είδος σταματάει να εξελίσσεται!

Κορυφαίος γενετιστής εκτιμά ότι πλησιάζει το τέλος της ανθρώπινης εξέλιξης Η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους κοντεύει να σταματήσει λόγω έλλειψης ανδρών στη Δύση που να έχουν γίνει πατέρες σε μεγάλη ηλικία.
Αυτό είναι το συμπέρασμα του κορυφαίου γενετιστή, καθηγητή Steve Jones του Πανεπιστημίου UCL στο Λονδίνο, ο οποίος επισημαίνει ότι οι άνδρες που έχουν ξεπεράσει την ηλικία των 35 ετών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδώσουν μεταλλάξεις στους απογόνους τους.
Σε πρόσφατη ομιλία του στο UCL με τίτλο
 'Η ανθρώπινη εξέλιξη σταμάτησε' ο καθηγητής Jones επισήμανε ότι υπάρχουν τρία βασικά συστατικά για την εξέλιξη: η φυσική επιλογή, η μετάλλαξη και η τυχαία μεταβολή. "Χωρίς πραγματικά να το περιμέναμε, έχουμε μειώσει τον ρυθμό των ανθρώπινων μεταλλάξεων λόγω αλλαγών που έχουν γίνει στα μοτίβα αναπαραγωγής" δήλωσε ο καθηγητής.
"Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην ανθρώπινη κοινωνία συχνά επηρεάζουν και το γενετικό μας μέλλον" είπε, αναφερόμενος σε παραδείγματα όπως το πότε παντρεύονται οι άνθρωποι και στη χρήση αντισυλληπτικών. Αν και τα χημικά και η ραδιενεργός μόλυνση θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γενετική, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύει τις μεταλλάξεις είναι η προχωρημένη ηλικία των ανδρών.
Αυτό συμβαίνει διότι η διαίρεση των κυττάρων στους άνδρες αυξάνει με την ηλικία. "Κάθε φορά που ένα κύτταρο υποδιαιρείται υπάρχει πιθανότητα για ένα λάθος, μια μετάλλαξη. Για έναν πατέρα με ηλικία 29 ετών (η μέση ηλικία αναπαραγωγής στη Δύση) υπάρχουν περίπου 300 υποδιαιρέσεις μεταξύ του σπέρματος που γέννησε τον ίδιο και εκείνου που θα μεταδώσει ως πατέρας κάθε μία από αυτές έχει μια ευκαιρία να παρουσιάσει σφάλματα. Αλλά για έναν 50χρονο πατέρα ο αριθμός υπερβαίνει τις 1000. Μια μείωση στον αριθμό των μεγάλων σε ηλικία πατέρων θα έχει έτσι ένα μεγάλο αντίκτυπο στον βαθμό των μεταλλάξεων."
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Το ανθρώπινο είδος σταματάει να εξελίσσεται!"

Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2010

Διαπλανητικοί μετανάστες

Ταξίδι στον Αρη χωρίς επιστροφή προτείνουν Αμερικανοί επιστήμονες
 Κοντινός πλανήτης με ευχάριστο κλίμα διατίθεται δωρεάν για αποικισμό
Οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στον Άρη νωρίτερα και ταχύτερα αν παραιτηθούν από την προοπτική να επιστρέψουν στον μητρικό τους πλανήτη, προτείνουν δύο Αμερικανοί επιστήμονες, ανήσυχοι για το μέλλον της ανθρωπότητας σε περίπτωση μαζικής καταστροφής.
Η αποστολή άνευ επιστροφής δεν θα διέφερε πολύ από τα ταξίδια των πρώτων αποίκων στην Αμερική, οι οποίοι γνώριζαν ότι δεν θα ξανάβλεπαν ποτέ στον Παλαιό Κόσμο, υποστηρίζουν ο Πολ Ντέβις, φυσικός στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, και ο Ντιρκ Σούλτζε-Μάκουτς, γεωλόγος του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον.
Η πρότασή τους δημοσιεύεται στο Journal of Cosmology, το οποίο φιλοξενεί στο τελευταίο τεύχος του ακόμα 54 άρθρα για την εξερεύνηση του Κόκκινου Πλανήτη.
Οι πρώτοι διαπλανητικοί μετανάστες, υπολογίζουν οι δύο επιστήμονες, θα μπορούσαν να αναχωρήσουν σε περίπου δύο δεκαετίες, βασιζόμενοι σε τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμες σήμερα. Οι θαρραλέοι ταξιδιώτες θα αναχωρούν ανά ζεύγη με ξεχωριστά διαστημικά σκάφη.
Όταν φτάσουν στον νέο τους πλανήτη, θα μπορούσαν να εγκατασταθούν σε σπηλιές που διαθέτουν πάγο νερού και προσφέρουν προστασία από την κοσμική ακτινοβολία που βομβαρδίζει αδιάκοπα την επιφάνεια.
«Θα έπρεπε να στείλουμε λίγο μεγαλύτερους ανθρώπους, γύρω στα 60 ή κάτι τέτοιο» επισημαίνει ο Σούλτζε-Μάκουτς. Και αυτό επειδή η αποστολή σίγουρα θα μείωνε το προσδόκιμο επιβίωσης των πρωτοπόρων, λόγω της έλλειψης ιατρικής περίθαλψης αλλά και της ακτινοβολίας. Επιπλέον, η αναπαραγωγή δεν θα επιτρέπεται, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, λόγω των γενετικών βλαβών που είναι γνωστό ότι προκαλεί η ακτινοβόληση.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Διαπλανητικοί μετανάστες"

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;

Επιστημονική έρευνα στις επιθανάτιες εμπειρίες Ο Δρ. Sam Parnia, του Ιατρικού Κέντρου του Cornell στη Νέα Υόρκη, είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στην επιστημονική έρευνα του θανάτου.

 Πρόσφατα ο Parnia και οι συνεργάτες του στο ερευνητικό έργο που αφορά την ανθρώπινη συνείδηση ανήγγειλαν την πρώτη τους μεγάλη επιχείρηση: μια εξερεύνηση διάρκειας τριών χρόνων στους βιολογικούς παράγοντες που σχετίζονται με τις εξωσωματικές εμπειρίες (OBOE Out of Body Experiences).
 Η έρευνα που είναι γνωστή ως ‘AWARE’ (AWAreness during REsuscitation συνείδηση κατά τη διάρκεια νεκρανάστασης) περιλαμβάνει τη συμμετοχή 25 μεγάλων ιατρικών κέντρων στην Ευρώπη, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εξετάσει περίπου 1500 επιζώντες από καρδιακή προσβολή. Το TIME μίλησε με τον Parnia για τις πηγές της έρευνάς του, για το σκεπτικό του και τη διαφορά μεταξύ του νου και του εγκεφάλου.
Τι είδους μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για την προσπάθεια να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί των ανθρώπων για επιθανάτιες εμπειρίες;

Όταν η καρδιά σου σταματάει να χτυπά, ο εγκέφαλος δεν τροφοδοτείται με αίμα. Κι έτσι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα η εγκεφαλική δραστηριότητα, όπως θα φανταζόταν κανείς, σταματάει. Ωστόσο, και αρκετά παράδοξα, 10% ή 20% των ανθρώπων που επαναφέρονται στη ζωή μετά από μια τέτοια περίοδο, που μπορεί να διαρκεί λίγα λεπτά ή ακόμα και μια ώρα, θα αναφέρουν ότι ήταν συνειδητοί.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε;"

Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας;

Άλλος βάζει στόχους στη ζωή του και πασχίζει να τους φτάσει κι άλλος αυτοσχεδιάζει.
 Κανείς δεν αρκείται απλά στο να επιβιώνει. Το παιχνίδι σταματά όταν η ζωή μας παύει να έχει νόημα. Όμως πώς αποκτά νόημα;
Ακόμα και τα ψάρια μέσα στο ενυδρείο, στην ταινία των Μόντι Πάιθονς Το Νόημα της Ζωής, ασχολούνται μ' αυτό το θέμα, όπως όλοι οι φιλόσοφοι από καταβολής κόσμου.
 Γιατί; Στην πορεία της ζωής μας άλλοτε είμαστε ευχαριστημένοι και νιώθουμε περήφανοι για τα κατορθώματά μας κι άλλοτε χάνουμε το ενδιαφέρον μας και πέφτουμε σε βαθιά πελάγη ανίας ή δυστυχίας.
 Τότε όλα μάς φαίνονται μάταια και η ζωή δεν έχει κανένα νόημα.
Πώς αποκτά νόημα η ζωή μας; Ποια κίνητρα μας ωθούν σε δράση; Πότε νιώθουμε ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας; Γιατί δεν τα παρατάμε στην πρώτη αναποδιά αλλά εξακολουθούμε να κάνουμε σχέδια για το μέλλον και ονειρευόμαστε κάτι καλύτερο για μας και τους γύρω μας;
 Στις σελίδες που ακολουθούν αναζητάμε όλες τις πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα "Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας" και σας παρουσιάζουμε τις απόψεις κορυφαίων φιλοσόφων, ψυχολόγων και επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου focusmag.gr.

Τι νόημα έχει η ζωή μου; Τι νόημα έχει η ζωή γενικά; Ο άνθρωπος θέτει αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό του εδώ και 3.000 χρόνια. Η προσπάθεια να δώσει μια απάντηση γέννησε πολλές φιλοσοφικές σχολές σκέψης. Να οι πιο αξιόλογες.
Το θεμελιώδες ερώτημα για το νόημα της ζωής γέννησε ολόκληρη επιστήμη, αυτή της φιλοσοφίας. Η λέξη, αμιγώς ελληνική, δεν πρέπει να μας φοβίζει. Σημαίνει "φίλος της σοφίας". Φιλοσοφεί κάποιος όταν, λιγότερο ή περισσότερο συχνά, θέτει ερωτήματα για τον εαυτό του, για όσα αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις του, για ό,τι συμβαίνει στον ίδιο και στους άλλους ανθρώπους. Τι πιο θεμελιώδες από το "Τι σκοπό έχει η ζωή μας";
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Ποιο είναι το νόημα της ζωής μας;"

Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

Ταξίδι στο χρόνο

 Το ταξίδι στο χρόνο είναι μία ιδέα προερχόμενη από την επιστημονική φαντασία, η οποία αφορά χειρισμό της ροής του χρόνου συνήθως μέσω κάποιας τεχνολογικής εφεύρεσης ("χρονομηχανή").
Όχι σπάνια το ταξίδι στο χρόνο συγχέεται με την κβαντική θεωρία των πολλαπλών συμπάντων, όπου μέσω της χρονομηχανής ο χειριστής της αλλάζει την έκβαση ιστορικών γεγονότων και ο ίδιος έτσι μεταφέρεται σε έναν εναλλακτικό κόσμο με διαφορετική ιστορική εξέλιξη.
 Ιστορικό
Ήδη από το 1895, όταν ο Χ. Τζ. Γουέλς άνοιξε το δρόμο με το μυθιστόρημα του "Η Μηχανή του Χρόνου", οι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας αξιοποίησαν το θέμα αυτό πολλάκις.
Η άποψη των ανθρώπων για το χρόνο έχει αλλάξει θεαματικά στη διάρκεια των αιώνων.
Στους αρχαίους πολιτισμούς συνδεόταν με την εξέλιξη και τη μεταβολή και ήταν εδραιωμένη στους κύκλους και τους ρυθμούς της φύσης.
Αργότερα ο Άγγλος φυσικός σερ Ισαάκ Νεύτων διατύπωσε μια περισσότερο αφηρημένη και μηχανιστική άποψη. «Ο απόλυτος, πραγματικός και μαθηματικός χρόνος, ρέει αδιατάρακτα χωρίς αναφορά σε οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα».
Αυτή η δήλωση εξέφρασε την αντίληψη που αποδέχονταν όλοι οι επιστήμονες επί διακόσια χρόνια. Όλοι συμφωνούσαν, δίχως αμφιβολία, ότι, ανεξάρτητα από τον προτιμώμενο ορισμό, ο χρόνος είναι ίδιος παντού και για όλους. Με άλλα λόγια είναι παγκόσμιος και απόλυτος. Αναπόσπαστα, αυτή η θεώρηση εμπεριέχει την διαίρεση του χρόνου σε τρία μέρη: το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Αυτή είναι η καθιερωμένη αντίληψη για το χρόνο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Ταξίδι στο χρόνο"

ΟΜΑΔΑ .Ε.Γιώργος Γκιόλβας

Είναι Ελληνας και γεννήθηκε στη Θεσσαλία το 1920.

Πρίν ακόμη πάρει το πτυχίο του μηχανολόγου και του πυρηνικού φυσικού, πήρε το πρώτο δίπλωμα από το Διεθνές Γραφείο Εφευρέσεως στην Ελβετία με την υπογραφή του Αϊνστάιν για την πρωτοποριακή θεωρία του πάνω στη σύντηξη της ύλης και τη φωτοδέσμη πλάσματος.
 Συνεργάστηκε πολλά χρόνια με το ΚΠΕ "Δημόκριτος", τη ΝΑΣΑ και το ΝΑΤΟ. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Στρατιωτικού Κέντρου Επιστημονικών Μελετών και του Εθνικού Ιδρυματος Ερευνών.
Από το 55 δημιούργησε ένα δικό του πυρηνικό εργαστήριο και το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών στην Αθήνα.
 Το 1954 κίνησε τανκς και αυτοκίνητα χωρίς καύσιμα, ενώ το 1958 πραγματοποίησε τηλεκατευθυνόμενη πτήση εκπαιδευτικού αεροσκάφους από την Ελευσίνα στη Ρόδο. Εχει επινοήσει 90 περίπου εφευρέσεις, ανάμεσα στις οποίες το σύστημα μιας αντιπυρηνικής ομπρέλας,ένα τρομακτικής ισχύος ηχητικό κανόνι, το "Giolvas' System", το καλύτερο παγκοσμίως σύστημα
ασφαλείας στις διαβάσεις τρένων, το αντιαεροπορικό Αρτεμις" κ.ά.
Είναι ο κατασκευαστής του μεγαλύτερου τελεφερίκ στον κόσμο (Αιθιοπία) και ο άνθρωπος που γιάτρεψε τον ΟΤΕ από τις λυποθυμίες των τηλεφωνητριών.
 Εχει αποκωδικοποιήσει άγνωστα κείμενα του Αριστοτέλη, ενώ υπήρξε μέλος της πρυτανείας της μυστικής οργάνωσης'Έ". Ανάμεσα στους καλύτερους φίλους του ο Αρ. Ωνάσης, οι Μποδοσάκηδες, ο Ι. Πασσάς, ο πρώην βασιλιάς Κωνσταντίνος και τόσοι άλλοι.
Είναι μια αναμφισβήτητη διάνοια που το ελληνικό κράτος άφησε να πάει χαμένη.
Ένα δείγμα από συνέντευξη του κ. Γκιόλβα:
Στις αρχές της δεκαετίας του '50, με βάση τη μελέτη σας για τη "Φωτοδεσμη πλάσματος", κάνατε κάποια πρωτοποριακά πειράματα στον Παρνασσό και αλλού. Τι ακριβώς έγινε σε εκείνα τα πειράματα και πώς σας αντιμετώπισαν;
Ηταν το 1953, αν θυμάμαι καλά. Πήραμε τότε ένα τζιπ και πήγαμε προς την περιοχή του Παρνασσού, λίγο έξω από την Τιθορέα. Πλάι στις γραμμές του τρένου υπήρχαν δυο κουφάρια γερμανικων αυτοκινήτων από την περίοδο του πολέμου. Τα στόχευσα από απόσταση με το σύστημα που είχα επινοήσει και κόπηκαν σε δυοτρεις φέτες σαν να ήταν χαλβάς, που τον είχες κόψει με μαχαίρι. Υστερα στόχευσα τα χιόνια στην κορυφή του Παρνασσού από μεγάλη απόσταση. Σε ελάχιστο χρόνο τα χιόνια έλιωσαν. Αυτη η επινόηση στηριζόταν στηντεράστια θερμότητα που παράγουν τα αποθηκευμένα κινούμενα μόρια του πλάσματος.
Ετσι, με ένα τόσο δα πραγματακι,οπως ένας αναπτήρας, μπορείς να καταστρέψεις δέκα πόλεις ταυτόχρονα σε κλάσματα δευτερολέπτου! Από το '53 έως το '58 έκανα διάφορα πειράματα.Είχαν αναφερθεί αρκετές φορές σε αυτά οι εφημερίδες της εποχής. Επόμενο ήταν, λοιπόν,να ενδιαφερθεί άμεσα ο Στρατός και το υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Τους απέδειξα ότι το πετρέλαιο και η βενζίνη, εκτός από το ότι ήταν καταστροφικά για το περιβάλλον, δεν ήταν και καθόλου αναγκαία στην κίνηση των οχημάτων. Εκανα τότε τη διαδρομή θεσσαλονίκηΑθήνα χωρίς τα γνωστά καύσιμα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΟΜΑΔΑ .Ε.Γιώργος Γκιόλβας"

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Βρετανός φυσικός ισχυρίζεται πως απέδειξε πως μπορεί να διαχειριστεί τον χώρο και το χρόνο με αποτέλεσμα ολόκληρα γεγονότα να αποκρύβονται από την κοινή θέα.
Η όχι και τόσο κατατοπιστική αυτή περιγραφή, μπορεί να σημαίνει πάντως σύμφωνα με τον φυσικό πως κάποιος ή κάτι μπορεί να μετακινηθεί από το ένα σημείο στο άλλο χωρίς η μετάβασή του να γίνεται αντιληπτή στο γυμνό μάτι.
Η δυνατότητα αυτή απόκρυψη στο χώρο και το χρόνο, χρησιμοποιεί φυσικούς νόμους διαχείρισης του φωτός ώστε «γεγονότα» καθώς εξελίσσονται στην πραγματική ζωή μπορούν να αποκοπούν από τη θέαση όπως ένας μοντέρ κόβει κομμάτια από ένα φίλμ κινηματογράφου.


Μπορεί τόσο η θεωρεία όσο και η συσκευή που θα έκανε κάτι τέτοιο πραγματικό, να φαντάζει ως έργο επιστημονικής φαντασίας, οι επιστήμονες όμως του Imperial College London ισχυρίζονται πως κάτι τέτοιο έχει δουλέψει έστω και σε θεωρητική βάση έστω και για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Ο καθηγητής Martin McCall, δήλωσε πως η τεχνική που χρησιμοποιείται ουσιαστικά διαιρεί εκτρέποντας τις ακτίνες φωτός που συλλαμβάνει το ανθρώπινο μάτι. Αυτό επιτυγχάνεται, πάντα σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο με την «επιτάχυνση» του εμπρός μέρους μιας ακτίνας φωτός και με ταυτόχρονη «επιβράδυνση» του πίσω μέρους αυτής μπορεί να δημιουργηθεί ένα κενό μέσα στο οποίο μπορεί να «χωρέσει» μια συγκεκριμένη αλληλουχία γεγονότων η οποία δε θα γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι.
Στη συνέχεια και ακολουθώντας την αντίθετη ακριβώς διαδικασία το «κενό» αυτό μπορεί να κλείσει και όλα αυτά πριν το φως φτάσει στον παρατηρητή ο οποίος δε θα έχει αντιληφθεί το παραμικρό. Από τη στιγμή ισχυρίζονται οι επιστήμονες του βρετανικού κολεγίου φυσικής που είναι δυνατή η πραγματοποίηση αυτή της τεχνικής για διάστημα εκατομμυριοστών του δευτερολέπτου στο μέλλον αυτό θα μπορεί να γίνει για δευτερόλεπτα ακόμη και λεπτά.
 «Αποδείξαμε θεωρητικά» λεει ο McCall «πως διαχειριζόμενοι τον τρόπο που το φως των γεγονότων που φτάνει σε ένα παρατηρητή, είναι δυνατό «κρύψουμε» ένα συγκεκριμένο πέρασμα του χρόνου με τον ίδιο τρόπο.
Εάν έχεις κάποιον που κινείται σε ένα διάδρομο –και χρησιμοποιήσει την τεχνική- θα εμφανιστεί στον παρατηρητή ως να έχει μετατοπιστεί ξαφνικά δημιουργώντας την ψευδαίσθηση που βλέπουμε στα ταινίες του Star Trek με τις συσκευές απόκρυψης του διαστημοπλοίου . Έτσι θεωρητικά πάντα το άτομο αυτό μπορεί να προβεί σε μια πράξη και ο παρατηρητής να μην το αντιληφθεί καθόλου» συμπλήρωσε ο βρετανός επιστήμονας.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ"

ΤΑ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Τα τοπωνυμικά παρατσούκλια τα μαθαίνει κάποιος μόλις πάει στρατό (για ορισμένα από τα παρατιθέμενα έτυμα διατηρώ μικρή επιφύλαξη διότι γνωρίζετε τι ισχύει με τους θρύλους κ.τ.ό.). :)
Αθηναίος = γκάγκαρος
Αναπλιώτης = κωλοπλένης (πλένονταν στις τουρκικές τουαλέτες)
Αργίτης = πράσο, πρασάς (διότι έτρωγαν το πράσο με το οποίο χτυπούσαν το γαϊδούρι τους)
Αρκάς = σκόρδο, σκορδάς (τοπικό προϊόν)
Αρκάς (Τεγεάτης) = αβγοζύγης (επειδή πρώτοι αυτοί πουλούσαν τα αβγά βάσει του μεγέθους τους — ενν. των αβγών)
Αρτινός = νεραντζόκωλος (τοπικό προϊόν)
Βολιώτης = Αυστριακός (σχετική ιστορία (http://www.slang.gr/lemma/show/Austriakoi_5697:%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF), έχει σχολιάσει και ο sarant)
Γιαννιώτης = παγουράς (λέγεται ότι πήγαν να αδειάσουν τη λίμνη των Ιωαννίνων με παγούρια)
Εβρίτης = γκατζόλης, γκάτζολος (και η ιστορική αμαξοστοιχία 604 ΕΒΡΟΣ ΕΞΠΡΕΣ καλείται Γκάτζος Εξπρές)
Καλαματιανός = σύκο, σωματέμπορας
Κοζανίτης = σούρδος (πιθ. λατ. surdus=κουφός για τον πονηρό που κάνει ότι δεν ακούει), γιαπράκι (τοπικό έδεσμα)
Κορίνθιος = Λαΐδα (εταίρα της αρχαιότητας)
Κρητικός = πέτσακας (η λημματογράφηση στο slang.gr (http://www.slang.gr/lemma/show/petsakas_o_2860:%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%BF) δεν δίνει ετυμολογία), σβούρος (ομοίως (http://www.slang.gr/lemma/show/sbouros_3071/#lemma_3426))
Κώος = μπόχαλος
Λαρισαίος = τυρί (τοπικό προϊόν), πλατύποδας (δηλ. καμπίσιος, επομένως χωρίς καμάρα στο πόδι)
Λέσβιος = γκασμάς (εξηγήθηκε ήδη παραπάνω)
Λιβαδιώτης = καβουράς (λέγεται ότι γκρέμισαν μια γέφυρα για να σώσουν ένα καβούρι, πρβλ. παγουράς στους Γιαννιώτες)
Ορχομενίτης = βλασταράς (ενασχόληση με οπωρικά)
Πατρινός = μινάρας (τοπική βρισιά)
Πρεβεζάνος = σαρδελάς (διότι λέγεται ότι βάζουν τις σαρδέλες στο κλουβί)
Ρόδιος = τσαμπίκος (τοπικό όνομα)
Σερραίος = ακανές (τοπικό λουκούμι)
Τρικαλινός = κασέρι (τοπικό προϊόν), σακαφλιά
http://www.lexilogia.gr/forum/archive/index.php/t-2397.html

 ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΡΕΜΠΕΤΩΝ

 - ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ: Βλάχος, Τσίλιας

- ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ: Κόντρα-μπάσο, Φράγκος, Ρόκος
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ: Σμυρνιωτάκι
- ΑΝΕΣΤΟΣ ΔΕΛΙΑΣ: Αρτέμης
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ψηλός, Πατσάς
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΓΚΟΣ: Μπαγιαντέρας
- ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΕΡΟΜΥΤΗΣ: Αριστοκράτης, Μπούμπης
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ: Καμπούρης
- ΗΛΙΑΣ ΠΟΤΟΣΙΔΗΣ: Πάνω Βλέπας, Χαμψίας
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Μακαρόνας
- ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΑΓΙΟΥΜΤΖΗΣ: Τεμπέλης
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ: Κατσαρός
- ΑΝΕΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Γύφτος
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Σαμιώτης
- ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΕΣΗΣ: Τρελλάκιας
- ΜΗΤΣΟΣ ΣΕΜΣΗΣ: Σαλονικιός
- ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ: Κρητικός
- ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΣΚΙΛ: Σαλονικιά
- ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ: Φυστιξής
- ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Γύφτος
- ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΔΡΙΑΣ: Ναύτης
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: Μπιρ-αλλάχ
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ντίλιγκερ
- ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ: Σπόρος
- ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ: Νταλγκάς
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ: Καραντουζένι
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΤΑ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ"

Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2010

«Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα!»

Του Γιώργου Μάλφα, θεολόγου (malfasg@gmail.com)

Αυτός είναι ο πανηγυρικός της 28ης Οκτ του θεολόγου του Γυμνασίου Σαγεΐκων.

Αναγνώστηκε από τον άμβωνα στην εκκλησία και έμειναν όλοι άφωνοι

Εβδομήντα χρόνια μετά.

Γιορτάζεις την Εθνική Αντίσταση του Λαού μας, τραγουδάς «γυναίκες Ηπειρώτισσες», υψώνεις αμήχανα σημαίες, χορεύεις από κεκτημένη συνήθεια στις πλατείες. Φέτος όμως, δυσκολεύεσαι να πεις το «ΟΧΙ». Δεν είσαι σίγουρος, αμφιβάλλεις. Φοβάσαι τους συνειρμούς, τις πιθανές παρεξηγήσεις. Τρέμεις τις συνέπειες.

Χρόνια τώρα, επαναλάμβανες τελετουργικά μονότονα το «ΟΧΙ» του παππού σου. Καμάρωνες τη θυσία του, θριαμβολογούσες αδαπάνητα για τα κατορθώματα και τους ηρωισμούς της γενιάς του. Στις δεκαετίες όμως που ακολούθησαν κατασπατάλησες νωχελικά την ελευθερία που σου χάρισε! Έφτιαξες τη ζωή σου. Το δικό σου, επιτέλους, σπίτι, και το δικό σου εξοχικό. Έκανες ταξίδια μακρινά και πολυδάπανα, σε προορισμούς εξωτικούς. Αγόρασες πρώτο και μετά δεύτερο αυτοκίνητο. Χρεώθηκες ασυλλόγιστα δάνεια, δόσεις και κάρτες που αφειδώς σου πρόσφεραν οι τράπεζες. Μπούχτισες τα παιδιά σου φροντιστήρια και ιδιαίτερα, να σπουδάσουν προσοδοφόρα επαγγέλματα, να γίνουν υψηλόβαθμα «στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων». Εκμεταλλεύτηκες, με όλους τους δυνατούς τρόπους, τους μετανάστες που είχαν την ανάγκη σου, για να μαζέψουν τις ελιές σου, να χτίσουν και να καθαρίσουν το σπίτι σου, να. φυλάξουν τα παιδιά σου. Έπαιξες στο Χρηματιστήριο το κληρονομημένο βιος των γονιών σου και αγόρασες «αέρα» που σου πούλησαν οι αετονύχηδες της ελεύθερης αγοράς. Συναλλάχθηκες μ' αυτό το άθλιο κράτος κάτω απ' το τραπέζι κάμποσες φορές, δεν θυμάσαι και συ πόσες. για τη στρατιωτική θητεία του γιου σου, το διακανονισμό της εφορίας, το αυθαίρετο δίπλα στη θάλασσα, το διορισμό στην επίζηλη δημοσιοϋπαλληλία, τη λίστα αναμονής σε κάποιο νοσοκομείο. Διασκέδασες την πλήξη σου βόσκοντας αμέριμνα στα λιβάδια της τηλεόρασης, κάνοντας φωτοσύνθεση με την προπαγάνδα και το γούστο των αχρείων της κάθε εξουσίας. Ατίμασες την ψήφο σου ξανά και ξανά για μια «εξυπηρέτηση», εκδούλευση των φαύλων της κομματοκρατίας, των επαγγελματιών και των κληρονόμων της πολιτικής.

Φέτος όμως, τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Η γιορτή δεν είναι πια γιορτή. Μεγάλα λόγια δεν βγαίνουν απ' το στόμα. Φειδωλή και ντροπαλή η εθνική σου αξιοπρέπεια προσποιείται, καμώνεται πως γιορτάζει κάτω απ' το αυστηρό βλέμμα της επιτήρησης. Στενάχωρα όλα. Μέσα μας, γύρω μας, παντού. «Το αδιέξοδο της χώρας στις ψυχές των κατοίκων της». Πατρίδα υποτελής και υπόχρεη. Πατρίδα «πεδίο βολής φθηνό». Πατρίδα έρμαιο της απληστίας των τοκογλύφων, των ισχυρών του χρήματος, των δανειστών που γυρεύουν πίσω τα λεφτά τους. Σε υποτιμούν σήμερα άμοιρη πατρίδα μου για να σε αγοράσουν τζάμπα αύριο.

Πεθαίνω σαν χώρα! Ακούς την κραυγή; Βλέπεις και συ το κακό που μας βρήκε; «Όποιος δεν έχει δει ανθρώπους να πεθαίνουν σφυροκοπημένοι από αόρατο χέρι στους δρόμους, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει και τι είναι ο θάνατος μιας χώρας.».

Πατρίδα, κατοχή και αντίσταση: κι αν οι λέξεις άδειασαν με τα χρόνια, δεν φταίνε οι λέξεις, οι ζωές μας άδειασαν! Πριν λιποψυχήσουν οι λέξεις, λιποψυχεί το φρόνημα των ανθρώπων, η θέληση των λαών να παραμείνουν αδούλωτοι. Όχι παιχνίδια με τις λέξεις! Ποιος δικαιούται να μιλάει στη γιορτή σήμερα για πατρίδα, για κατοχή και αντίσταση; Οι πατριδοκάπηλοι που κάθε φορά, την κρίσιμη στιγμή, συνθηκολογούσαν με τον κατακτητή; Ή μήπως, οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ που εγκατέλειπαν την πατρίδα και το λαό την ώρα της μάχης, για να επιστρέψουν κατόπιν ως εθνοσωτήρες και ελευθερωτές;

«Ποιος είναι, λοιπόν, πατριώτης;»

Ο Άρης Βελουχιώτης, το τραγικό αυτό σύμβολο της Αντίστασης του Λαού μας, έχει κάτι να σου πει: «Ποιος είναι ο πατριώτης; Αυτοί ή εμείς; Το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα και τρέχει νάβρει κέρδη σ' όποια χώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι' αυτό δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται με την ύπαρξη των συνόρων και του κράτους. Ενώ εμείς, το μόνο που διαθέτουμε, είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας. Αυτά, αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει, όπου βρει κέρδη, δεν μπορούν να κινηθούν και παραμένουνε μέσα στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος, λοιπόν, μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του; Αυτοί που ξεπορτίζουνε τα κεφάλαιά τους από τη χώρα ή εμείς που παραμένουμε με τα πεζούλια μας εδώ;»

Εδώ θα παραμείνουμε, δε θα φύγει κανείς, κυνηγημένε απ' όλους Καπετάνιε! Εδώ, να φυλάμε τα πεζούλια που μας άφησες! Θα μοιραστούμε αν χρειαστεί ακόμη και τη φτώχια μας, την ανάγκη, την οργή μας, μα δεν θα εγκαταλείψουμε. Γι' αυτό.

«Τα καράβια μου καίω / δεν θα πάω πουθενά.
Κι ας μη μου 'χεις χαρίσει ποτέ / ένα χάδι ως τώρα / πάντα εδώ θα γυρνώ
από πείσμα και τρέλα θα ζω / σε τούτη τη χώρα / ώσπου να βρω νερό
γιατί ανήκω εδώ.

Σταυρωμένη πατρίδα / μες στα μάτια σου είδα / της ανάστασης φως».

(Τα καράβια μου καίω, Ν. Πορτοκάλογλου)

Πάτρα, Οκτώβριος 2010

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "«Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα!»"

Κοτζαμπάσηδες- Oι νταβατζήδες του ‘21

Οι Έλληνες χωρικοί διατύπωναν με επιγραμματικό τρόπο την κατάστασή τους. Όταν κάποιος τους ρωτούσε ποιος ήταν το αφεντικό τους, απαντούσαν ότι δούλευαν για τρεις

μάστιγες: τους Τούρκους, τους παπάδες και τους κοτζαμπάσηδες. Κοτζαμπάσης στα τούρκικα σημαίνει ο προεστός, ο κοινοτάρχης. Υπήρξαν η οικονομική ολιγαρχία της εποχής, οι έχοντες και κατέχοντες, οι αντιπρόσωποι των τουρκικών συμφερόντων προεπαναστατικά και των δυτικών μετεπαναστατικά. Βαθύτατα συντηρητικοί, προσκυνημένοι και φιλότουρκοι. Οι Έλληνες τους ονόμαζαν «χριστιανούς Τούρκους». Ντύνονταν και συμπεριφέρονταν σαν Τούρκοι και έπαιρναν τους φόρους από τους εξαθλιωμένους ραγιάδες για να τους παραδώσουν στα αφεντικά τους και φυσικά να κρατήσουν το μερίδιό τους. Επέβαλλαν φυσικά και την «τάξη» καθώς είχαν προσωπικούς στρατούς από ένοπλους μπράβους, κυρίως Ρουμελιώτες, για να τρομοκρατούν τους κακόμοιρους χωρικούς.

Οι πιο πλούσιοι ήταν οι Μοραΐτες κοτζαμπάσηδες και αυτό όχι μόνο λόγω του πλούτου του Μοριά αλλά κυρίως χάρη στους βεκίληδες. Η κατάκτηση του Μοριά δεν επήλθε εύκολα αν και οι προύχοντες της περιοχής είχαν οικειοθελώς προσχωρήσει στους Τούρκους προτιμώντας τους από τους Βενετούς. Η αντίσταση του απλού λαού ανάγκασε τους Τούρκους να κρατούν ομήρους στην Πύλη έναν αριθμό προκρίτων, τους επονομαζόμενους βεκίληδες. Χάρη σ’ αυτούς απέκτησαν διασυνδέσεις με την κεντρική εξουσία και μεγάλα πλούτη και δημιούργησαν τα «τζάκια» που ακόμη και σήμερα επιβιώνουν και υπερηφανεύονται κάποιοι για την καταγωγή τους...

Δεν επιθυμούσαν επ’ ουδενί την απελευθέρωση της Ελλάδας. Από τη στιγμή που περνάγανε καλά με τους Τούρκους και τα έσοδά τους ήταν υψηλά γιατί να μπλέξουν σε περιπέτειες; Όταν τα γεγονότα τους ξεπερνούν και βλέπουν τον ξεσηκωμό των Ελλήνων να φουντώνει κάνουν αγωνιώδεις προσπάθειες να μην απωλέσουν τα κεκτημένα. Το στοίχημα ήταν να διατηρήσουν την εξουσία και να μην επιτρέψουν στους οπλαρχηγούς και τον λαό ν’ αποκτήσουν μερίδιο σ’ αυτή. Ο Γάλλος πρόξενος στα Ιωάννινα Πουκεβίλ γράφει επ’ αυτού: «Όταν οι κοτζαμπάσηδες μιλάνε για ελευθερίες δεν είναι για να καλυτερέψει η θέση του λαού, αλλά για να μπουν οι ίδιοι στη θέση των Τούρκων».

Όταν έρχεται ο Δημήτριος Υψηλάντης στην Ελλάδα, ως αντιπρόσωπος της Φιλικής Εταιρείας, για να αναλάβει την εξουσία της Επανάστασης, κάνουν τα πάντα για να τον διώξουν σε αγαστή συνεργασία με τους Φαναριώτες και την Εκκλησία. Ο δημοκρατικός τρόπος διακυβέρνησης που προτείνει ο Υψηλάντης δεν τους βρίσκει σύμφωνους. Προτιμούν μια «δημοκρατία» που θα την ελέγχουν αυτοί. Όταν τον Ιούνιο του 1821 ο Υψηλάντης αναχωρεί από την Ελλάδα αηδιασμένος οι εξαγριωμένοι στρατιώτες και ο λαός κινείται απειλητικά εναντίον τους και σώζονται μόνο χάρη στην παρέμβαση του Κολοκοτρώνη.

Στις τρεις Εθνοσυνελεύσεις της Επανάστασης κυριαρχούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους στους βασανισμένους Έλληνες.

Κι όταν με την παρέμβαση των Μ. Δυνάμεων η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητο κράτος η έλευση του Καποδίστρια τους δημιουργεί πλείστα προβλήματα. Η επιθυμία του Κυβερνήτη να συγκροτήσει κεντρική εξουσία και να διαλύσει τα τοπικά καπετανάτα τους εξαγριώνει. Ο Καποδίστριας έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους, καθώς ήθελαν να εισπράττουν ακόμη τους φόρους, να απονέμουν δικαιοσύνη και να διατηρούν στρατό. Στο τέλος δολοφονούν τον Καποδίστρια και τον βγάζουν από τη μέση. Σημασία γι’ αυτούς έχει το προσωπικό τους συμφέρον και όχι το συμφέρον της πατρίδας.

Άλλωστε για την εκάστοτε εξουσία σε όλους τους χρόνους και απανταχού, ό,τι είναι καλό γι’ αυτή είναι καλό και για τον λαό…

(Από clicARTA)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Κοτζαμπάσηδες- Oι νταβατζήδες του ‘21"

Η ΖΩΗ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΟΗΜΑ

Το νοημα της ζωης!
 Ένας καθηγητής φιλοσοφίας εμφανίστηκε στην τάξη του με ένα μεγάλο χάρτινο κουτί. Χωρίς να μιλήσει, πήρε από την χάρτινη κούτα ένα άδειο γυάλινο βάζο και άρχισε να το γεμίζει με μικρές πέτρες.
 Οι μαθητές τον κοιτούσαν με απορία. Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο ρώτησε:
- Είναι γεμάτο το βάζο;
Και οι μαθητές απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε και χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με μικρά βότσαλα και άρχισε να γεμίζει το βάζο, το κούνησε λίγο και τα βότσαλα κύλησαν και γέμισαν τα κενά μεταξύ των πετρών. Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο, ρώτησε:
- Είναι γεμάτο το βάζο;
Και οι μαθητές απάντησαν:
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει, πήρε από τη χάρτινη κούτα ένα σακουλάκι με άμμο και άρχισε να την αδειάζει μέσα στο βάζο. Η άμμος χύθηκε και γέμισε όλα τα κενά μεταξύ των πετρών και των βότσαλων. Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο, ρώτησε:
- Είναι γεμάτο το βάζο;
Οι μαθητές δίστασαν για λίγο, αλλά απάντησαν:
- Ναι, είναι γεμάτο.
Αυτός χαμογέλασε πάλι και χωρίς να μιλήσει πήρε από την χάρτινη κούτα δύο μπουκάλια μπύρες και άρχισε να τα αδειάζει μέσα στο βάζο. Τα υγρά γέμισαν όλο το υπόλοιπο κενό του βάζου. Όταν το βάζο δε χωρούσε άλλο, ρώτησε:
- Είναι γεμάτο το βάζο;
- Ναι, είναι γεμάτο.
- Τώρα, λέει ο καθηγητής, θέλω να θεωρήσετε ότι το βάζο αυτό αντιπροσωπεύει τη ζωή σας. Οι πέτρες είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή σας, οικογένεια, ο σύντροφός σας, τα παιδιά σας, η υγεία σας, οι καλοί σας φίλοι.
 Είναι τόσο σημαντικά που ακόμα κι αν όλα τα υπόλοιπα λείψουν, η ζωή σας θα εξακολουθήσει να είναι γεμάτη.
Τα βότσαλα είναι τα άλλα πράγματα που έρχονται στη ζωή μας, όπως οι σπουδές, η δουλειά μας, το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, τα στερεοφωνικά μας. Αν αυτά τα βάλετε πρώτα στο βάζο δεν θα υπάρχει χώρος για τις πέτρες, τα σημαντικά της ζωής.
 Η άμμος είναι όλα τα υπόλοιπα, τα πολύ μικρά της ζωής. Αν βάλεις πρώτα άμμο στο βάζο, δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για τις πέτρες αλλά ούτε για τα βότσαλα. Το βάζο είναι η ζωή σας.
Αν ξοδεύετε χρόνο και δύναμη για μικρά πράγματα, δεν θα βρείτε ποτέ χρόνο για τα πιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια είναι τα πιο σημαντικά για την ευτυχία σας.
Μιλήστε με τους γονείς σας, παίξτε με τα παιδιά σας, απολαύστε τη σύντροφό σας, προσέξτε την υγεία σας, χαρείτε με τους φίλους σας. Πάντα θα υπάρχει χρόνος για γνώση και σπουδές, πάντα θα υπάρχει χρόνος για εργασία, πάντα θα υπάρχει χρόνος για να φτιάξετε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, τα στερεοφωνικά σας.
 Όμως να φροντίσετε για τις πέτρες πρώτα. Ξεχωρίστε τις προτεραιότητες.
Οι μαθητές είχαν μείνει άφωνοι. Ένας όμως ρώτησε:
-Καλά, η μπύρα τι αντιπροσωπεύει;
Ο καθηγητής γελώντας του απαντά:
- Χαίρομαι που ρωτάς. Θα σας πω.
 Δεν έχει σημασία πόσο γεμάτη είναι η ζωή σας, δεν έχει σημασία πόσο στριμωγμένος είσαι, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι πάντα θα υπάρχει λίγος χώρος για δυό μπυρίτσες!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Η ΖΩΗ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΝΟΗΜΑ"

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τα αποτελεσματα και οι νεοι περιφεριαρχες της χωρας με ετυμολογικη αναλυση των επωνυμων τους
Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, με τον Αρ. Γιαννακίδη-Επωνυμα τα οποια ανηκουν στην κατηγορια των πατρωνυμικων προερχομενο απο το βαπτιστικο ονομα Γιαννης, Ιωαννης το οποιο χρησιμοποιειται σαν αρχικη ριζα με διαφορες παραγωγικες καταληξεις με 40 περιπου παραλλαγες.Ιωάννης ο Πρόδρομος ο βαπτιστής γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ που ανήγγειλε τον ερχομό του Μεσσία, τον οποίο και εβάπτισε στον Ιορδάνη ποταμό. Αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη τον Αντύπα. Γιορτάζει στις 7 Ιανουαρίου.

Αττικής με τον Γ. Σγουρό- Επωνυμο το οποιο ανηκει στην κατηγορια των μητρονυμικων, προερχομενο απο παρατσουκλι. Σγουρος = ο εχων σιγουρα μαλλια. Το θηλυκο ειναι σγουρω. Το επωνυμο απανταται εις Ηπειρο, Ζαγουρο.
Βορείου Αιγαίου με το Ν. Γιακαλή-Επωνυμο το οποιο ανηκει στην κατηγορια των ξενικων προερχομενο απο την τουρκικη λεξη  yakali =ό εχων περιλαίμια

Δυτικής Ελλάδας με τον Απ. Κατσιφάρα-Η λέξη επιβιώνει ως ιδιωματισμός η ομίχλη. Μεγεθυντικό του ουσ. κατσηφιά, το οποίο ετυμολογείται από το επίθ. κατσηφός, που προέρχεται από το αρχαίο κατηφής (= με το βλέμμα στραμμένο προς τα κάτω, θλιμμένος, σκυθρωπός, άκεφος).

Κρήτης με το Στ. Αρναουτάκη-Επωνυμο ξενικο αρβανίτικης καταγωγής. Μεταφορικά, ο άξεστος, ο χοντράνθρωπος. Προέρχεται από την τουρκική λέξη arnavut, που ετυμολογείται από το μεσαιωνικό aρβανίτηςΝοτίου Αιγαίου με το Γ. Μαχαιρίδη-αυτός που κατασκέυαζε μαχαίρια,ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ -ΙΔΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ.


 Πελοποννήσου με τον Π. Τατούλη  -Απο το τατάς(ή τάτας), λέξη παιδική, ο μπαμπάς. Η λέξη έχει επιβιώσει σε διάφορες διαλέκτους, απο το αρχ. τάτα-τέττα, σύφμωνα με τον Ησύχιο: τέττα· νεωτέρου πρός πρεσβύτερον τιμητική προσφώνησις.(ΛΔΗΜ)

Στερεάς Ελλάδος με τον Κλ. Περγαντά.

Η ΝΔ κερδίζει
Δυτική Μακεδονία με τον Γ. Δακή,
Ήπειρο με τον Αλ. Καχριμάνη  τη Θεσσαλία με τον Κ. Αγοραστό-Ιδιαιτερη νεοελληνικη κατηγορια αποτελει συφωνα με τον καθ. πανεπιστημιου κο.Συμεωνιδη το ονομα Αγοραστος που παραπεμπει σε παιδια που εχουν υιοθετηθει απο δευτερους γονεις.Συμφωνα με τον κο. Τριανταφυλλιδη προερχεται απο το ευχετικο βαπτιστικο ονομα η ξορκιστικο απ' οπου και εγινε επωνυμο.Ιονίων Νήσων με το Σπ. Σπύρου - Επώνυμο που ανήκει στην κατηγορία των πατρωνυμικών με αρχική ρίζα προερχόμενη από το βαπτιστικό όνομα Σπύρος.Ο Αγιος Σπυριδων εζησε τον 4 αιωνα και καταγοταν απο την Κυπρο.Γιορταζει στις 12 Δεκεμβριου.


Κεντρικής Μακεδονίας με τον Π. Ψωμιάδη-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΩΜΑΣ=Ο ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΑ ΨΩΜΙΑ Ο ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗ -ΙΔΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο μεταξύ των κορυφαίων του Κόσμου!

 Δυστυχώς, κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν περιλαμβάνεται στα 200 καλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου, σύμφωνα με τον κατάλογο που καταρτίζει κάθε χρόνο από το 2004 το ειδικό ένθετο της βρετανικής εφημερίδας Times για την εκπαίδευση.
Τα κριτήρια
Ανάμεσα στα κριτήρια που έλαβαν υπόψη τους οι ειδικοί των Times είναι:η ποιότητα της διδασκαλίας, ο αριθμός των δημοσιεύσεων κάθε ιδρύματος, ο όγκος της έρευνας τα κίνητρα που δημιουργούνται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον για διδάσκοντες και διδασκόμενους
η λίστα
Η λίστα περιλαμβάνει πάντως 82 πανεπιστήμια της Ευρώπης.
Για ακόμα μια χρονιά, κορυφαίο πανεπιστήμιο στον κόσμο ανακηρύσσεται το Χάρβαρντ στη Μασαχουσέτη.
Ακολουθούν το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (Caltech), το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) και τα πανεπιστήμια Στάνφορντ και Πρίνστον.
Από τις δέκα πρώτες θέσεις, οι οκτώ καταλαμβάνονται από αμερικανικά πανεπιστήμια και δύο από βρετανικά -του Κέιμπριτζ και της Οξφόρδης.Το πρώτο μη αγγλοσαξονικό πανεπιστήμιο βρίσκεται στην 15η θέση και είναι το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ "Κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο μεταξύ των κορυφαίων του Κόσμου!"
Related Posts with Thumbnails