Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ - ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ - ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

«Kαταραμένε Έλληνα, τά βρήκες όλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία, τίποτα δέν άφησες γιά εμάς».

Ό Μεγάλος Schiller ποιητής καί ιστορικός, ιατρός καί φιλόσοφος σέ μία έκρηξη απορίας γράφει :
«Kαταραμένε Έλληνα, τά βρήκες όλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία, τίποτα δέν άφησες γιά εμάς».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΙΣ
Υπάρχει ή άποψη πώς κάπου κάπως κάποτε, οί Έλληνες πήραν τίς γνώσεις των από λαούς τής Ανατολής, τού Βορρά, τής Δύσεως, τού Νότου, ίσως καί από λαούς άλλων πλανητών, αρκεί νά μήν ήταν δικές των καί κατόπιν εθεμελίωσαν μέ τάξη μέν αλλά φαντασία δέ όλες τίς θετικές καί κλασσικές επιστήμες. Όσο καί άν ψάξει κάποιος δέν υπάρχει περίπτωση νά βρεί ούτε έναν - ούτε έναν σημαντικό αστρονόμο μέ συγγράμματα πού νά έστειλε «έξ ανατολών τό φώς» στούς Έλληνες.

Ζακλίν ντε Ρομιγί: Η γηραιότερη (ξεχάσαμε πότε υπερέβη τα 90 της) και επιφανέστερη ελληνίστρια, που διά βίου αγωνίζεται για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κειμένων και για την ευτυχία που μπορούν να προσφέρουν στην Ευρώπη, όπως η ίδια βεβαιώνει. Μετέχουσα στην εκστρατεία «ένα δένδρο για την Ελλάδα», με στόχο την αναδάσωση των καμένων του Αυγούστου, δηλώνει στον «Ελεύθερο Τύπο» των Αθηνών: «Πρόκειται ακριβώς για αλληλεγγύη! Για όσα ο πολιτισμός χρωστάει στην Ελλάδα.
 Ο ελληνικός πολιτισμός είναι σημείο αναχώρησης όλων των πολιτισμών του κόσμου»…

Μόνο τους τίτλους των δεκάδων βιβλίων της που εκδόθηκαν και στα ελληνικά να διαβάσει κανείς, αντιλαμβάνεται το εύρος και το βάθος του παθιασμένου έρωτά της. Διότι, όπως έγραφε στον «Αλκιβιάδη» της: «Η δημοκρατία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αξίες σε κατάπτωση. Και γι' αυτό, η ποιότητα της παιδείας, με την οποία διαμορφώνονται οι άνθρωποι του μέλλοντος, έπρεπε να είναι η πρώτη φροντίδα των πολιτικών που αγαπούν τη δημοκρατία, πράγμα που όπως φαίνεται δεν συμβαίνει»

Ό Herder πού εγνώρισε στόν Goethe τούς θησαυρούς τής Ελληνικής σοφίας, σημειώνει :
«Όπως τά άνθη στολίζουν τήν γή καί οί αστέρες τόν ουρανό, έτσι καί ή Ελλάς κοσμεί τήν οικουμένη».
Ό Goethe αφού μελέτησε χρόνια τούς Έλληνες συγγραφείς, καταλήγει :
«Ότι είναι ό νούς καί ή καρδιά γιά τόν άνθρωπο, είναι ή Ελλάς γιά τήν ανθρωπότητα».
Ό Shelley γράφει :«όλοι είμαστε Έλληνες. Νόμοι, φιλολογία, θρησκεία, τέχνες, έχουν τίς ρίζες των είς τήν Ελλάδα».
Χαρακτηριστική είναι ή φράση τού μεγάλου χημικού Berthelot :
«Οί Έλληνες απήλλαξαν τίς φυσικές επιστήμες από τό μυστήριο καί τήν μαγεία καί ίδρυσαν τήνλελογισμένη επιστήμη τής φύσεως, όπως τήν εννοούμε σήμερα».
Στό ίδιο κλίμα βρίσκονται καί οί: Γαλιλαίος, Κοπέρνικος, Kepler, Pascal, Lavoisier, Laplace, Helmholtz, Lamarque, Darwin, Arrhenius, Lemaitre, Poincare, Einstein, Evans, Σλήμαν, Νίτσε, Μπίρτ, Σνάϊντερ, Ρενέ Ντισό καί άλλοι.

Αυτοί λοιπόν οί μέγιστοι τού πνεύματος καί τών επιστημών, δίδουν απάντηση σέ ουρανοκατέβατες αυθεντίες τύπου Φαλλμεράυερ, πού μέ σφεντόνες στά χέρια ανύπαρκτων Δαβίδ, νομίζουν πώς θά νικήσουν τόν γίγαντα Ελληνικό πολιτισμό Γολιάθ. Οί Έλληνες δέν χρησιμοποιούν τά μαθηματικά γιά νά ξαναβρούν τά χωράφια των μέσα στήν λάσπη τού Νείλου, αλλά τά χρησιμοποιούν γιά νά εξερευνήσουν δρόμους άβατους καί αιώνιους. οί Έλληνες δέν παρατηρούσαν τά αστέρια γιά νά οδηγηθούν σέ κάποιον Θεό, αλλά γιά νά κατανοήσουν τό σύμπαν καί τό πώς αυτό λειτουργεί.

Ή διανόηση τών αρχαίων Ελλήνων επιστημόνων είναι αναντίρρητα μία πηγή ζωογόνος. Τό έργο των άντεξε στό χρόνο επειδή ήταν μεστό καί ολοκληρωμένο καί έγινε ή αφετηρία καί τό έναυσμα γιά όλο τόν κόσμο, δίδοντας τά πρότυπα γιά τίς σύγχρονες θεωρίες καί τήν βάση όλων τών ορολογιών.

Αυτοί λοιπόν οί Δαβίδ τής παγκοσμίου διανοήσεως χτυπούν σήμερα τόν αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό στόν προσωπικό του βίο, χωρίς ίχνος αληθείας.
Ή κλασσική εποχή δέν ήταν ή αρχή καί τό τέλος τής Ελληνικής διανοήσεως. Ό εμπρησμός τής περίφημης βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας, αλλά καί άλλων, είχε ώς αποτέλεσμα τήν καταστροφή πάνω από 700000 συγγράμματα. Από τά ελάχιστα πού σώθηκαν μπορούμε νά αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες καί νά εκτιμήσουμε τό μέγεθος τής γνώσεως πού κατείχον οί πρόγονοι ημών.
Ή διαπίστωση τής σφαιρικότητος τής γής, καί ή ανακάλυψη τών κινήσεων τών ουρανίων σωμάτων, τά ημερολόγια, οί αριθμοί (1,2,3...), ή στερεομετρία, ή γεωμετρία, ή άλγεβρα, ή φυσική, ή χημεία, ή αστρονομία καί άλλα, δέν είναι δυνατόν νά έγιναν μέσα σέ δύο αιώνες, ξεκινώντας από τό μηδέν.
Τά αρχαιολογικά ευρήματα πανάρχαιων Ελληνικών περιόδων, όπως τής Μινυακής, Μινωικής καί Μυκηναϊκής, μάς δίδουν αποδείξεις περί γνώσεων υψηλού επιπέδου σέ πολύ παλαιά χρόνια. Ή συγκέντρωση όλων αυτών τών γνώσεων έδωσε τό πλεονέκτημα σέ σπουδαία πρόσωπα τής κλασσικής εποχής, νά πατήσουν σέ αυτές τίς γνώσεις καί νά τίς αναπτύξουν σέ επιστήμες σέ σύντομο χρόνο. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν ποίηση. Δέν είναι δυνατόν νά ξεκινά ή ποίηση στήν Ελλάδα μέ ≈ 25000 στίχους τού Ομήρου τόν 8ον π.χ.αιώνα. Ή λογική θέλει εκατοντάδες χρόνια πρίν, τήν δημιουργία μικρών ποιημάτων 5-10 στίχων καί κατόπιν τήν ανάπτυξή των.

Τά έργα όμως αυτών καί άλλων ακόμη Ελλήνων καλλιτεχνών τί απέγιναν ; Έπαθαν ότι ακριβώς καί τά βιβλία, ελεηλατήθησαν, ανηρπάγησαν, εκλάπησαν, κατεστράφησαν. Τό 156πχ οί Ρωμαίοι λεηλατούν τήν Κόρινθο. Ό Στράβων γράφει ότι οί Ρωμαίοι στρατιώται έρριπτον τούς πίνακες κάτω καί χρησιμοποιώντας τους ώς τάβλι έπαιζαν ζάρια. Πολλά έργα πού εξαφανίσθησαν κάπου στήν Ευρώπη, έμειναν γνωστά μέ άλλα ονόματα : Ελγίνεια (τά μάρμαρα τού Παρθενώνος), ή Παριζιάνα (ή τοιχογραφία τής Κνωσσού), ό Πρίγκηψ μέ τά κρίνα (ό νεαρός Μινωίτης), ό ιππέας τού Rampin(τό περίφημο άγαλμα τού Αθηναίου ιππέως, τού οποίου τήν κεφαλή κατείχε ένας γάλλος διπλωμάτης, ή Αφροδίτη τού Kaufman (τού Πραξιτέλη), ή Αφροδίτη τής Arl(έργο πάλι τού Πραξιτέλη),τό βάζο τού Francois (αγγείο τού Εργοτίμου), τά μπρούτζινα αγάλματα τού Ρηγίου τής Κ.Ιταλίας, οί πολεμισταί τού Riace (έργο τού Φειδία), ή Θεά τού Βερολίνου (είναι από τήν Κερατέα Αττικής). Aναβαπτίζονται αγγεία όπως : Πινάκιον τής Βοστώνης (έργο Πασέου 4ος αί.πχ), ό Κρατήρ τού Βερολίνου (τού Ευφρονίου), τό αγγείον τής Tarquinia (τού Φειντίου), τό πινακίδιον τής Οξφόρδης γράφει πάνω «Μιλτιάδης Καλός». Ή Οινοχόη τού Goluchow, απεικονίζει αυλητήν. Ό Κρατήρ τής Νέας Υόρκης, απεικονίζει τόν Σαρπηδόνα νεκρό. Ό Ψυκτήρ τού Λονδίνου, απεικονίζει σατύρους. Τά αγγεία τού αγίου Βαλεντίνου, απεικονίζει τήν γλαύκα τής Αθηνάς. Οί Κρατήρες τής ομάδος Otchet, απεικονίζει Έρωτες. Οί Κρατήρες τής ομάδος L.C. απεικονίζει τήν Ερωτοστασίαν καί ό Krater Falaieff, απεικονίζει τόν Διόνυσον. Οί αμφορείς Nola καί μία αριστουργηματική κύλιξ, φέρει τό όνομα Gotha. Ό Ζωγράφος τού Dutuit (απεικονίζει σάτυρον καί μαινάδες), ό Ζωγράφος τού Scheurleer (ελληνικά γυμνά). Οί Ζωγράφοι τού Winchester, Herrow, Matsch, Tyszkiewicz, Κοπεγχάγης, Βόννης, Leningrad, Providence, Vill Giulia, Bologna, Spreekel, Γενεύης, Deepne, Clevend, Sabouroff, Bowdoin, Καρσρούης, Lewis, Czartoryski, Goghill, Christie, Barclay, Shubalov, Mannheim, Marlay, Wurzburg, Bozanquet, Suesula, Jena, Pourtales, Filottrano αντιστοίχως απεικονίζουν : άλτην, έρωτα, Ηρακλή, Αθηνά, Ίππαρχο, ελάφι, Αθηνά νίκη, Ερμή, Διόνυσο, Απόλλωνα Άρτεμιδα, Επτά επί Θήβας, Κάδμο, Αχιλλέα, σατύρους, οπλίτη, Απόλλωνα, Αθηνά, κανηφόρους, Ηώ, Μαινάδα, αυγή, Κώμονα, Ινώ καί Φρύξο, Αταλάντη, Ίωνα καί Κρέουσα, οπλίτη, Ήλιο καί Σελήνη, οδίτην, προσφορά είς νεκρόν, Γιγαντομαχία, Σάτυρον, Νηρηίδα, Ελευσίνια, Διόσκουρους. Οί πρώτοι είναι ξένοι ζωγράφοι καί τά δεύτερα είναι τά έργα τών Ελλήνων αρχαίων ζωγράφων πού κατάκλεψαν. Πρόκειται περί απωθημένης μανίας, ευσεβείς πόθοι καί πιθηκισμοί σέ όλο των τό μεγαλείο. Αυτοί πού κατηγορούν συνεχώς τούς Έλληνας, αποδεικνύονται αντιγραφείς καί κλέφτες. Όχι μόνο κλέβουν τό έργο τών Ελλήνων, αλλά τολμούν νά τό παρουσιάσουν ώς δικό των. Ή Ελληνική ζωγραφική είναι ή λογική τής γραμμής. Ζωγράφος σημαίνει ό απεικονίζων διά τής γραφίδος τήν ζωή (καί φύσιν, αλλά φύσις εστί ζωή). Ή Ελληνική γλυπτική είναι ή λατρεία τής συμμετρίας, ή Ελληνική αρχιτεκτονική είναι ή γεωμετρία τού μαρμάρου. Ή Ελληνική τέχνη τών ψηφιδωτών, εκτελείται από τόν ψηφοθέτη, ψηφωτή. Όλα τά δυτικά μωσαϊκά είναι απομιμήσεις τών Ελληνικών. Τό μωσαϊκό, προέρχεται από τήν λέξι Μουσείον, μουσιακόν. Αργότερα οί Έλληνες αντί γιά ψηφίδες εχρησιμοποίησαν τεμάχια υάλου. Από τήν μέθοδο αυτήν κατάγονται τά βιτρώ, πού ή λέξη είναι Fειδώ+ τρύω, τό βλέπειν διά μέσου. Στήν Κόρινθο βρέθησαν τοιχογραφίες από γυαλί καί θεωρούνται από τά σπάνια ευρήματα. Πήραν όμως τόν δρόμο τής συντηρήσεως, δηλαδή τής εξαφανίσεως (Καθημερινή 27/02/2000).

Ή ιστορία αυτή έχει αρχίσει από πολύ παλαιά. Λίγα τά όσα γνωρίζουμε, περισσότερα τά όσα αγνοούμε. Όταν ό Ξέρξης πυρπολεί τάς Αθήνας συγκεντρώνει καί παίρνει μαζί του τά βιβλία τών Αθηναίων, όπου ό Αλέξανδρος τά βρίσκει στήν Περσέπολι καί οί διάδοχοί του τά στέλνουν πίσω στόν τόπο πού ανήκουν. Τά περισσότερα όμως είχαν χαθεί γιά πάντα. Ήδη ό Πλούταρχος στόν Βίο Νουμά, αναφέρει ότι ό επιφανής Ρωμαίος νομοθέτης είχε «συνταφή μέ ιεράς κύρβεις», δηλαδή βιβλία, έκ τών οποίων τά περισσότερα Ελληνικά. Όταν μετά από 400 έτη έγινε εκταφή τών ευρεθέντων συγγραμμάτων, αναγνώναι μέν αυτά λέγεται Πετίλιος, στρατηγών τότε, πρός δέ τήν σύγκλητον διεμήνυσε ότι δέν επετρέπετο νά κοινοποιηθούν είς τό πλήθος τά γραπτά : «μή όσιον έκπυστα πολλοίς τά γεγραμμένα γενέσθαι διό καί κομισθείσας είς τήν αγοράν τά βύβλους, κατακαήναι». Ό Αριστοτέλης είχε κληροδοτήσει τά βιβλία του είς τόν Θεόφραστον, αυτός δέ είς τόν Νηλέα. Ωρισμένα έξ αυτών μεταφέρθησαν στήν Ασία καί τών περισσοτέρων τά ίχνη χάνονται. Τά εναπομείναντα έξ αυτών αγόρασε ό Φιλόσοφος Απελλικών, τήν βιβλιοθήκη τού οποίου απήγαγε τό 83πχ ό Σύλλας όταν εξεπόρθησε τό κλεινόν άστυ. Τά βιβλία αυτά εκληρονόμησε ό Φαύστος ό οποίος τά εξεποίησε λόγω χρεών. Έκτοτε θεωρούνται εξαφανισμένα. Είς τήν Ρώμη είχε επίσης μεταφερθή ή σπουδαιοτάτη βιβλιοθήκη τού Βασιλέα τής Μακεδονίας Περσέως, μετά τήν ήττα του από τόν Αιμίλιο Παύλο, τό 168πχ. Τότε λοιπόν ετέθησαν επισήμως τά θεμέλια τών Ρωμαϊκών βιβλιοθηκών, οπότε καί ή Δύσις εγνώρισε τήν λέξη βιβλιοθήκη: Bibliotheca, bibliothque, biblioteca, biblothek. Έκτοτε οί Ρωμαίοι εξελίσσονται είς μεγάλους κυνηγούς βιβλίων, κατηγορούντες τούς άλλους βαρβάρους διά τήν τυχόν απώλεια πολύτιμων συγγραμμάτων. Ή πλουσιοτάτη σέ Ελληνικά συγγράμματα βιβλιοθήκη τού Βησσαρίωνος, κατέληξε στήν βιβλιοθήκη τού Μάρκου στήν Βενετία. Ή διασημότερη όμως καταστροφή ήταν τής θρυλικής βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας, τής πρώτης τράπεζας δεδομένων, ή οποία φιλοξενούσε από 700.000-1000000 τόμους βιβλίων. Τό 47πχ ό Ιούλιος Καίσαρ τήν έκαψε γιά πρώτη φορά. Μετά τό 391μχ κατ’εντολήν τού αυτοκράτορος Θεοδοσίου ξανακάϊκε, ώσπου τό 640μχ κατεστράφη οριστικώς από τόν Εμίρη Άμρ ίμπν Άλ Άς, ώς περιέχουσα βιβλία άχρηστα πρός τήν σοφία τού Κορανίου. Γιά νά καή όλο τό υλικό τής βιβλιθήκης πού είχε απομείνει από τίς προηγούμενες καταστροφές, απαιτήθηκαν 6 ολόκληροι μήνες. Από πυρκαϊές καί λεηλασίες αφανίσθηκε καί ή ισάξια τής Αλεξάνδρειας, βιβλιοθήκη τής Περγάμου. Τά βιβλία τής Εφέσου μετακόμισε είς Ρώμην ό γνωστός Λούκουλος, ονομαστός τόσο γιά τά γεύματά του όσο καί γιά τήν πλουσιωτάτη ιδιωτική του βιβλιοθήκη. Από πυρκαϊά καταστρέφεται καί ή βιβλιοθήκη Αντιοχείας, επί Ιοβιανού (360μχ). Αλλά όπως γράφει καί ό Λουτσιάνο Κάμφορα «οί πυρκαϊές δέν ξεσπάνε από μόνες των..».Στήν πυρκαϊά τού Καπιτωλίου τής Ρώμης, επί Σύλλα, καίγονται ιερά βιβλία τής Κιμαίας Σίβυλλας τά οποία είχε αγοράσει ό Ρωμαίος Βασιλεύς Ταρκουίνιος, αντί ολόκληρης περιουσίας. Από τά πολυάριθμα συγγράμματα τού Γαληνού, τά περισσότερα καταστρέφονται από φωτιά στόν ναό τής Ειρήνης στή Ρώμης. Κατά τήν καταστροφή τής Βαγδάτης καίγεται καί ή γεμάτη Ελληνική σοφία βιβλιοθήκη της, από τό τάγμα τών Ασσασίνων καί τόν ηγέτη των Άλ Γκαζάλι. Οί βιβλιοθήκες τής Κων/λεως, όπου φυλάσσονται τά εναπομείναντα αρχεία τής αρχαίας Ελληνικής σοφίας καί αίγλης, δέν πρόκειται βεβαίως νά γλυτώσουν τήν συστηματική καταστροφική μανία. Επί Ζήνωνος Ισαύρου (5ος αί.μ.χ.)πυρπολείται έξ εμπρησμού ή φημισμένη βιβλιοθήκη τού Ιουλιανού, ή οποία αριθμούσε 120.000 τόμους. Κατά τήν άλωση τό 1204μχ ή καταστροφική μανία τών Φράγκων σταυροφόρων εξαφανίζει μαζί μέ τά αγάλματα τής Ελληνικής τέχνης καί τά αθάνατα πνευματικά δημιουργήματα τής Ελληνικής αρχαίας σοφίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέχρι τό 1204μχ, στίς βιβλιοθήκες τής Πόλεως ευρίσκοντο ακέραιες οί 100 τραγωδίες τού Αισχύλου, οί 123 τού Σοφοκλέους καί οί 92 τού Ευριπίδου. Τελικά απέμειναν 7 τού πρώτου, 7 τού δευτέρου καί 18 τού πιό τυχερού Ευριπίδου. Οί καταστροφές βέβαια πού έγιναν τό 1453μχ αποτελείωσαν ότι είχε απομείνει μετά κόπου καί βασάνων. Βέβαια οί Τούρκοι «δέν είχαν σκοπό» νά καταστρέψουν βιβλία, αλλά μή έχοντας δεί ποτέ πρίν τέτοια πράγματα, σκέφτηκαν πόσο χρήσιμα θά ήταν στόν καθαρισμό τού πρωκτού, αφού έως τότε τόν καθάριζαν μέ τά χέρια των. Τό 1555μχ ό πρεσβευτής τής Βιέννης στήν Πόλιν, διαλέγει 240πολύτιμα βιβλία, από τά χιλιάδες πού υπήρχαν κάποτε, καί τά αποστέλλει στήν κυβέρνησί του. τό 1741μχ Γάλλοι αρχαιοκάπηλοι φορτώνουν πλοία στήν Θεσσαλονίκη, λεηλατώντας τό άγιον Όρος, όπως καταγγέλει ό Βενετός πρόξενος Μ.Φέρρο.Ακόμη καί ό Ιβάν ό Τρομερός συγκεντρώνει μέ «Τρομερή» μανία Ελληνικά βιβλία, τά οποία λίγο πρίν τόν θάνατό του (1584μχ) φροντίζει νά εξαφανίση. Σήμερα οί Ρώσοι ακόμα προσπαθούν νά ανεύρουν τήν χαμένη βιβλιοθήκη τού Ιβάν. Περίφημη υπήρξε καί ή βιβλιοθήκη τού Πατριαρχίου τών Ιεροσολύμων. Αφανίσθηκε καί αυτή από επιδρομές τών Περσών. Οί καταστροφές όμως συνεχίζονται έως καί τίς ημέρες μας. Ή βιβλιοθήκη τής Κέρκυρας μέ 40000 τόμους, πυρπολήθηκε κατά τόν βομβαρδισμόν τού 1943, ενώ ή βιβλιοθήκη τής Ζακύνθου καταστρέφεται ολοσχερώς από πυρκαϊά τό 1953.Καί σήμερα στήν Αθήνα τού 21ου αιώνος, είναι κοινό μυστικό ότι από τήν Εθνική Βιβλιοθήκη έχουν «κλαπή» 200000 τόμοι. Τό 1888 ό Σπύρου Λάμπρου στήν Βουλή τών Ελλήνων λέγει : «στό Άγιο Όρος έχουν καταστρέψει όλα τά αρχαία Έλληνικά συγγράμματα. Τά σκίζουν, τά πουλούν, ακόμα τά χρησιμοποιούν γιά νά τυλίγουν τούς Άρτους»

! Καί γεννάται τό ερώτημα :

-Ποιός καταστρέφει συστημα τικά τά βιβλία μας ;

-Ποιός κλέβει μεθοδικά τήν σοφία μας ;

-Ποιός εξαφανίζει γιά νά σφετερισθή κατόπιν τίς πνευματικές πρωτιές τών Ελλήνων πρωτοπόρων ;

(παράδειγμα Κοπέρνικος-Αρίσταρχος).

Επί Τιβερίου ό Έλλην θαλασσοπόρος Ίππαλος ανακάλυψε τά μυστικά τών Μουσώνων καί πλοία Ελληνικά έφθασαν στήν νότια Ινδία τών Ταμίλ, αλλά καί ακόμα πάρα πέρα. Ή χρυσή χερσόνησος απετέλεσε σταθμό στά Ελληνικά εμπορικά. Ό Κ.Α. Αθανασιάδης στό βιβλίο του «Αί ναυτικαί εξερευνήσεις κατά τήν αρχαιότητα» εκδ.Παπαζήση, 1969 αναφέρει ότι επί τής Βασιλείας Ανδριανού οί Έλληνες ναυτικοί έφθαναν έως τήν Κώρουλα, μετά στήν Πάλαυρα, διανύοντες 9450 στάδια. Κατόπιν από τό βόρειο άκρο τού κόλπου τής Βεγγάλης κατέπλεαν στήν Σάδα καί διανύοντας 3500 στάδια έφθαναν στήν Ταμάλα. Από εκεί μόλις 1600 στάδια χρειάζονταν γιά τήν χρυσή χερσόνησο (Ταϋλάνδη). Οί πόλεις αυτές αντιστοιχούν σήμερα στίς πόλεις Ράμρι, Σαντογουέϋ, Μπασέϊν, Ραγκούν καί Θάτον. Αργότερα ό Αλέξανδρος ό θαλασσοπόρος, μέ τούς ετήσιους μουσώνες διέπλευσε τόν κόλπο τού Σιάμ καί έφθασε στήν Καμπότζη μετά από 20 ημέρες ταξιδίου. Ό Στράβων στήν περιγραφή τής Ασίας καί τών λαών ανατολικά από τούς Βασιλείς τής Βακτριανής, Σήρους καί Φρύνους, ομοιάζει μέ τίς περιγραφές τών Κινεζικών χρονικών γιά πολέμους μέ τούς «βαρβάρους» τής δύσεως κατά τούς πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Ή «εφημερίδα» τής Κινεζικής αυλής στούς 3000 τόμους της αναφέρει αποστολές εμπορικές από τήν δύση κατά τό 97μχ, 166μχ, 226μχ μέ αρχηγό κάποιον Λούν (Λούν στά Κινέζικα, Λέοντα στά Ελληνικά) καί τό 286μχ γιά τελευταία φορά. Ή γέννηση μάλιστα τού Βουδισμού Μαχαγιάνα τόν 4ον καί 5ον αιώνα μχ, οφείλεται κατά μεγάλο βαθμό στήν Ελληνική κοσμοθέαση. Ό Βουδισμός δέν εισχώρησε στήν Κίνα από τήν Ινδική χερσόνησο, αλλά από τήν Ελληνιστική Γκαντάρα καί τά έργα τέχνης τής εποχής,όπως γιά παράδειγμα τά αγάλματα τής Θεάς Κάνον πού παραπέμπουν άμεσα σέ Ελληνιστικά πρότυπα. Τελικά ή Βραχμανική Κάστα ανέλαβε πάλι τήν εξουσία καί τό Βουδιστικό ρεύμα στράφηκε στήν ανατολή καί συγκεκριμένα στήν χρυσή χερσόνησο. Τήν δυνατότητα αυτή όμως τήν είχαν μόνο τά Ελληνικά πλοία πού ήταν τά μόνα αξιόπλοα σέ ανοιχτή θάλασσα. Οί Ρωμαίοι βέβαια διέθεταν πλοία όμοια μέ τά Ελληνικά, αφού καί εκείνων οί ναυπηγοί ήτο Έλληνες, αλλά ήταν άτολμοι σέ τέτοιες εξερευνητικές αποστολές. Προτιμούσαν ώς συνέταιροι νά χρηματοδοτούν τίς αποστολές. Κορυφή όλης αυτής τής προσπάθειας αποδείξεως τής Ελληνικής παρουσίας στήν Βιρμανία καί Ταϋλάνδη είναι ή παρουσία στό εθνικό μουσείο τής Μπακόγκ, μεγάλων καζανιών ή χαλκίων τυμπάνων πού φέρουν τόν Ήλιο τής Βεργίνας περιτοιχισμένο από μαιάνδρους. Ό Edward Schafer στό βιβλίο του «The Vermillion Birds» γράφει πώς μία φυλή τού Βιετνάμ οί Chams ονομάζουν τούς Βιετναμέζουν Yavanas-Yuon, αλλά μέ αυτήν τήν λέξη ώς γνωστό περιέγραφαν οί Ινδοί τούς Έλληνες. Ή ανεπαρκής όμως έρευνα γιά τό πώς αναπτύχθησαν οί περιοχές αυτές καί οί λαοί αυτοί δέν δίδουν τήν δυνατότητα κατανοήσεως τών ιστορικών συμβάντων πού εθεμελίωσαν τών πολιτισμό των. Αυτά τά εμπορικά ταξίδια, προϋπέθεταν γνώσεις ναυτιλίας, ικανές νά δώσουν τήν δυνατότητα στούς Έλληνες νά ταξιδέψουν από τήν Ισλανδία έως τίς Ινδίες καί ακόμα μακρύτερα.

Οι Έλληνες πρίν απο χιλιάδες χρόνια εγνώριζαν ότι η γή έχει σχήμα σφαιροειδές, εγνώριζαν τις κινήσεις της, ώς και τις φαινομενικές της κινησεις (Αριστ. Τοπ 1.1). Ο Ορφεύς στούς «ύμνους στην Αστρονομία» και «φυσικά» και ο Μουσαίος στην «σφαίρα» αναφέρουν σχετικώς. Επίσης ο Θαλής «κατέλιπεν Ναυτική αστρολογίαν»,«Περί τροπής» και «Περί ισημερίας» και ο Αναξίμανδρος εβεβαίωνε «σφαίριν περιφυήναι τώ περί τήν γή αέρι..». Απο χιλιάδες γεωγράφους και μαθηματικούς, μόνο από 200ους γνωρίζουμε απλώς το όνομά των και μερικούς τίτλους έργων των. Μας απέμειναν μόνον τα «γεωγραφικά» του Στράβωνος, η «γεωγραφική υφήγησις» του Πτολεμαίου και πληροφορίες απο κάποιους «ελάσσονες» όπως τον Αγαθήμερο. Μετά δέ τον Μαρίνον και το κλείσιμο των σχολών της Αθήνας, επέρχεται το βαθύ Γιαχβεδικό σκότος.

• Αδέσμευτος τής Κυριακής 29\12\1996 : Οί Αιγυπτιακές αρχές παγώνουν τίς έρευνες τής Λιάνας Σουβαλτζή στήν Σίουα. Ενώ ή κυρία Σουβαλτζή βρισκόταν στό τελευταίο στάδιο τής ανασκαφής, οί αρχές τής Αιγύπτου τήν παγώνουν, ενώ ό Σημίτης καί ό Έβερτ δέν τήν δέχονται στά γραφεία των. Τήν στιγμή ό Στεφανόπουλος δηλώνει πώς ή ανασκαφή αυτή είναι υψίστης εθνικής σημασίας. Ό Χόσνι Μουμπάρακ ενοχλημένος από τήν Ελληνική Πρεσβεία καί τόν πόλεμο Ελληνικού κράτους καί Σουβαλτζής, δηλώνει ότι ή ανασκαφή θά δοθεί σέ ξένους. Ή Σουβαλτζή βρήκε Βασιλικό Μακεδονικό τάφο 51 μέτρων μήκους καί 10,25 μέτρων πλάτους. Δωρικού τύπου τού 4ου αιώνος. Πρόκειται γιά τόν μεγαλύτερο Μακεδονικό τάφο πού έχει βρεθεί. Μέ μετοπη περίτεχη καί σκαλιστή διακόσμηση, ενώ ήτο απροσπέλαστος στούς τυμβωρύχους. Στήν περιοχή αυτή ό Αλέξανδρος είχε αναγορευθεί γιός τού Άμμωνος Ρά. Ή υπόθεση είναι στά δικαστήρια έως σήμερα τό 2008, ενώ περιμένουν πότε θά πεθάνει ή Σουβαλτζή γιά νά λήξη ή σύμβαση καί τήν ανασκαφή νά τήν πάρουν Άγγλοι ή Γάλλοι.

• Απογευματινή τής Κυριακής 16\2\97 : Υπό κατάρρευση οί Μυκήνες καί ή Κνωσός. Αφήνουν τήν ιστορία μας νά βουλιάζη. Τό τοίχος τής αυλής τού ανακτόρου καί οί βλάβες στούς θολωτούς τάφους καθώς καί στούς Λακκοειδείς τάφους καί στά κυκλώπεια τείχη, από τήν βροχή καί τήν εγκατάλειψη. Ό Αγαμέμνων κινδυνεύει μέ γενική κατάρρευση. Ό προϋπολογισμός είναι 350 εκατομμύρια δρχ , ενώ τά έσοδα από τόν τουρισμό είναι 535 εκατομμύρια δρχ. Τό τοίχος πού έπεσε στήν Κνωσό δέν αναφέρεται πουθενά, ενώ τό κράτος μιλά γιά αναστηλώσεις πού θά αρχίσουν κάπου στό 2010.

• Ό Τύμβος τών Σαλαμινομάχων έχει γίνει σκουπιδότοπος καί ρημάζει από εγκατάλειψη καί κρατική αδιαφορία. Μάλιστα ή επισκευαστική ζώνη στήν Σαλαμίνα πού καταπατά τόν Τύμβο, ανήκει στόν θείο τού Πρωθυπουργού. Ή περιοχή αλώνεται από ναυπηγεία, καρνάγια μέ δυσάρεστες συνέπειες. Κορυφαίο παράδειγμα βανδαλισμού ή χρησιμοποίηση αρχαίου κίονα γιά βραχίονα μικρού λιμένος, πού κατόπιν καλύφθηκε από τσιμέντο.

• Χαρακτηριστικόν τής προδοσίας τών Ελληνικών κυβερνήσεων είναι ή Δίκη πού εγένετο τό 1986 μεταξύ Ελληνικού υπουργείου Παιδίας καί Κωνσταντίνου Πλεύρη γιά τίς ανακριβείς πληροφορίες τών σχολικών βιβλίων. Ενώ στίς 6\12\05 στήν Εκπομπή τού Alter «Αθέατος κόσμος» μαθαίνουμε από τήν Βασιλική Κομπιλάκου ότι οί τεχνικές εταιρίες πιέζουν τούς αρχαιολόγους νά μήν λένε γιά τά αρχαία πού εξαφανίζονται ή καταστρέφονται. Νά λοιπόν πού χάνονται αί αποδείξεις πού ζητούν μετά οί ίδιοι πού τίς εξαφανίζουν.2006 : τό βιβλίο τής Ιστορίας τής Ρεπούση πού θέλουν νά δώσουν στούς νεοέλληνες δείτε τί γράφει :

• Δέν αναφέρει πουθενά τήν ημερομηνία τής 25ης Μαρτίου

• Δέν αναφέρει γιά Ανατολική Θράκη, Βόρεια Ήπειρο, Κύπρο, Ύβρο Τένεδο, ενώ λέει ελάχιστα γιά τήν εποποιϊα τού 1940. Μόνον 33 λέξεις γιά τήν ακρίβεια.

• Σέλ 34 οί Σουλιώτες κ Μανιάτες έκαναν επανάσταση γιά νά διαφυλάξουν τά προνόμιά των.

• Σέλ 24 ή καθημερινή ζωή επί Τουρκοκρατίας ήτο Ωραία...

• Σέλ 94 ...ό Ελληνικός στρατός καταλαμβάνει εδάφη τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας....

• Ό Κολοκοτρώνης αναφέρεται ώς Τρομοκράτης

• Ή σφαγή τής Σμύρνης θεωρούνται ώς παράπλευρες απώλειες.

• Οί σύγχρονοι Έλληνες δέν είναι απόγονοι Ελλήνων, αλλά οί διαφωτιστές νόμιζαν ότι είμαστε.Ό υπουργός παιδείας Ευθυμίου, σέ ομιλία του στήν Κωνσταντινούπολιν είπε πρός πρέπει νά εξαλείψουμε τίς διαφορές μας, ενώ ό Νομάρχης Θεσσαλινίκης λέγει πώς ό Ελληνικός λαός πληγώνεται βαθιά στίς πολιτισμικές του ρίζες, σύμφωνα μέ σχέδιο τού Κίσιγκερ όπως εκείνος αποκάλυψε τό 1994. Τό 1999 ό Γιωργάκης Παπανδρέου υπογράφει σύμφωνο μέ τόν Τζέμ γιά κοινά βιβλία ιστορίας, πού θά ελαχιστοποιούν τίς διαφορές τών δύο πλευρών. Ομιλούμε λοιπόν γιά μεθοδευμένη προσπάθεια απεθνοποιήσεως τών Ελλήνων. Τήν ίδια ώρα πού ή υποψήφια νομάρχης Θράκης τού ΠΑΣΟΚ Καραχασάν, ζητά από τούς πομάκους στήν Θράκη νά δηλώνουν Τούρκοι καί κανένας δέν ανησυχεί. Ό Σαμπιντζί Καραχότζα Πομάκος, καταγγέλει στήν τηλεόραση ότι ή Καραχασάν πλούτισε ξαφνικά καί ότι εκβιάζει τούς Πομάκους, ενώ είναι μέλος τής Τουρκικής κοινότητας Ξάνθης πού ζητά νά γίνουν οί Έλληνες μουσουλμάνοι Τουρκική μειωνότητα.

Posted by tektamos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails