Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΗΜΑΣΙΑ - ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ - ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Η πρώτη έντυπη εφημερίδα στην Ελλάδα.

Εκδόθηκε την 1η Αυγούστου 1821 στην επαναστατημένη Καλαμάτα----

 Το έγγραφο μήπως θυμίζει κάτι σήμερα ; ; ;

Αληθινά όσα αναφέρονται για την πρώτη στην Ελλάδα εφημερίδα, που ήταν μια εκδοτική προσπάθεια αμέσως μετά από την έναρξη της Επανάστασης.
Είναι ένα σημαντικό στοιχείο, ανάμεσα στα Επαναστατικά γεγονότα τα συνδεδεμένα με την ιστορία της πόλης μας.
Το θέμα αυτό, σε μεγαλύτερη έκταση και ολοκληρωμένο, το είχα δημοσιεύσει πριν από χρόνια στην εφημερίδα του Συλλόγου μας «ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΣ»
Εδώ να προσθέσω δύο ακόμα στοιχεία που δεν αναφέρονται στο μέηλ:
1. Για την έκδοση της εφημερίδας, εκτός από τον Φαρμακίδη είχε έλθει στην Καλαμάτα έμπειρος τεχνίτης τυπογράφος με το επώνυμο ΤΟΜΠΡΟΣ , ο οποίος είχε εργαστεί σε τυπογραφεία στην κεντρική Ευρώπη, όπου ανθούσε ο Ελληνισμός. Η καταγωγή του ήταν από τη Μικρά Ασία, μάλλον από την περιοχή της Σμύρνης.
2. Μετά την έκδοση του τρίτου φύλλου- και τη διακοπή λόγω λογοκρισίας- το τυπογραφείο μεταφέρθηκε στην Κόρινθο, όπου αργότερα καταστράφηκε από την επιδρομή του Δράμαλη.

Το έγγραφο ‘’ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑΣ ΑΥΛΑΣ’’ που δημοσιεύτηκε στο τρίτο φύλλο της εφημερίδας ‘’ΣΑΛΠΙΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ’’ βρίσκεται στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αγγλίας.
Έχει ημερομηνία 23 Μαρτίου 1821, την ημέρα δηλαδή της απελευθέρωσης της Καλαμάτας.
Στέλνω φωτοτυπία του εγγράφου, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία της Καλαμάτας, καθώς και καθαρογραμμένο το περιεχόμενο του εγγράφου.

«Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.
Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς. Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας. Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν υης βδελυράς τυραννίας. Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ. Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα της Ελευθερίας. Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν. Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα δίκαιά μας. Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε, απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες, ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν, και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας ευγνωμοσύνην μας».
Και λίγα λόγια ακόμα για το έγγραφο αυτό:
Βρίσκεται καταχωρημένο στο φάκελο «Ζακύνθου Νο 2» στα κρατικά αρχεία στο Λονδίνο.
Υπήρχαν διάφορες εκδοχές για τον συντάκτη του εγγράφου. Ακόμα ότι είχε φτάσει έτοιμο σταλμένο από τον Δημ. Υψηλάντη για να σταλεί με την έναρξη της Επανάστασης.
Το έτος 2000, ο σημαντικός επιστήμονας γραφολόγος και χημικός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΤΑΚΗΣ, με ειδική άδεια των κρατικών αρχείων εργάστηκε επί 6 ΜΗΝΕΣ μελετώντας επιστημονικά - φυσιοχημικά το έγγραφο.
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, συντάκτης του εγγράφου είναι ο Ιωάννης Λογοθέτης, γραμματέας του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Η υπογραφή του Πετρόμπεη έχει τεθεί την ίδια στιγμή και με την ίδια μελάνη.
Ο Δημ. Κωττάκης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1915. Σπούδασε στη σχολή της Χάλκης και υπήρξε συμφοιτητής με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Νικόλαο και τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο. Έχει συνεργαστεί με διεθνή ινστιτούτα και Πανεπιστήμια για τη γραφολογία, ομιλώντας 4 γλώσσες και γνωρίζοντας τέλεια τα αρχαία και νέα Ελληνικά.
Ο σπουδαίος αυτός Έλληνας Επιστήμονας, αν ζει σήμερα (και μακάρι να ζει) θα είναι 98 ετών.

Η φωτοτυπία του εγγράφου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails