gr
Μετά από ένα μικρό διάστημα, στο οποίο ανακεφαλαιώσαμε έρευνές μας σχετικές με την γλώσσα, τις επιστήμες, την υγεία και άλλους τομείς, που σημαδεύτηκαν ανεξίτηλα από τον Ελληνισμό και την δράση του, επιστρέφουμε ξανά στο κεφάλαιο «Άγνωστοι Έλληνες ήρωες».
Ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας μας, μέσα από το οποίο ανακαλύπτουμε σταδιακά πως πάντα και παντού υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που μεγαλουργούν έχοντας σαν πυξίδα τους αφενός την αγάπη τους για την Ελλάδα και αφετέρου την θέλησή τους για προσφορά.
Έτσι, στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στον Γεώργιο Σίνα ή αλλιώς Βαρώνο, όπως τον αποκαλούσαν οι Αυστριακοί, εμβληματική φυσιογνωμία, ο οποίος μεταξύ άλλων σπουδαίων έργων που επιτέλεσε, δημιούργησε ουσιαστικά την Βουδαπέστη, ενώνοντας με γέφυρα την Βούδα με την Πέστη.
Ασχολήθηκε ακόμη, με την κατασκευή σιδηροδρόμων, γεγονός το οποίο τον ανέδειξε στον πατέρα των σιδηροδρόμων των νοτίως του Δούναβη χωρών της Βαλκανικής αλλά και με την οικονομία, καθώς ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας, προέβη υπέρογκες δωρεές σε Αυστρία και Ελλάδα και ανέδειξε την Βιέννη σε ακμάζουσα ελληνική αποικία.
Τέλος, υπήρξε και ο ιδρυτής του Αστεροσκοπείου των Αθηνών…
Ειδικότερα…
σΠαρέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση το 1822. Τότε η οικογένεια ανέπτυσσε πλέον εκτεταμένη εμπορική και εξαγωγική δραστηριότητα, και εκτελούσε μεταφορές εμπορευμάτων και για λογαριασμό άλλων. Από πολύ μικρός, επομένως, ξεκίνησε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Σε ηλικία είκοσι ετών έγινε συνέταιρος στις επιχειρήσεις του πατέρα του και κατάφερε και ανέπτυξε εξαιρετική πρωτοβουλία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αυστριακής βιομηχανίας και του εμπορίου. Επίσης διέθεσε μεγάλο μέρος των κεφαλαίων του για την αγορά ακινήτων και έγινε ο μεγαλύτερος τότε γαιοκτήμονας και ιδιοκτήτης αρχοντικών οικιών στην Αυστροουγγαρία. Κατάφερε να γίνει τραπεζίτης διεθνούς φήμης και πιστωτής όχι μόνο μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και δανειστής κυβερνήσεων και αυτοκρατοριών.
Το 1825 εκλέχτηκε πρώτος από τους δέκα διευθυντές της Εθνικής Τράπεζας της Αυστρίας και διατήρησε τη θέση αυτή για 25 έτη.
Από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις του Γ. Σίνα ήταν τα νηματουργεία της Κάτω Αυστρίας και το εργοστάσιο χαρτοποιίας στην ίδια περιοχή. Μεγάλη υπήρξε και η συμβολή του στην ανάπτυξη των συγκοινωνιών της Αυστρίας: ανέλαβε την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου και παρόλο που το έργο δεν ολοκληρώθηκε, ο Σίνας θεωρείται πατέρας των σιδηροδρόμων των νοτίως του Δούναβη χωρών, καθώς και της Βαλκανικής. Επίσης υπήρξε ο ιδρυτής της πρώτης ατμοπλοϊκής Εταιρείας του Δουνάβεως και ανέλαβε την διάνοιξη πολλών διωρύγων κατά μήκος του ποταμού καθώς και την κατασκευή της περίφημης κρεμαστής γέφυρας της Βουδαπέστης (1840-1849). Στα ευεργετήματά του προς την Αυστρία συγκαταλέγεται και σημαντική χρηματική χορηγία για την ίδρυση του Πολυτεχνείου της Βιέννης.
Αλλά και με το πέρας των Ναπολεόντιων πολέμων, ο Βαρώνος προσπάθησε και πέτυχε να ανορθώσει την αυστριακή οικονομία, δωρίζοντας τεράστια ποσά από την τσέπη του.
Ακόμη, το 1838, μετά την μεγάλη πλημμύρα της Πέστης, πρόσφερε 40.000 φιορίνια στους πλημμυρόπληκτους και έδωσε χαμηλότοκο δάνειο ύψους αρκετών εκατομμυρίων στην πόλη. Η ευεργετική του δράση δεν έμεινε χωρίς ανταπόκριση: στις 23 Ιανουαρίου 1839 η πόλη της Βούδας τον ανακήρυξε επίτιμο πολίτη της.
Στις 25 Φεβρουαρίου 1839 η πόλη Szeged απένειμε δίπλωμα επίτιμου πολίτη στον Βαρώνο Γεώργιο Σίνα.«Μελετήσαντες και λαβόντες υπ” όψιν τας εκάστοτε πατριωτικής υπηρεσίας της Αυτού Εξοχότητος, κυρίου κυρίου Γεωργίου Σίνα, Ελευθέρου Βασιλικού Βαρώνου του Hódos και του Kizdia, προς όφελος και συμφέρον της πατρίδος ημών, καθώς και την εξαιρετικήν προθυμίαν και ακαταπόνηιον ζήλον όν έδειξεν εις την δημιονργίαν και ίδρυσιν διαφόρων κοινωφελών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων τας γενναιόδωρους αυτού θυσίας ας προσήνεγκεν εις τον βωμόν της ανθρωπότητος, βοηθήσας τοις εις πτωχείαν καταπεσούσιν κατοίκοις των εκ της επικινδύνου εκχειλίσεως του ποταμού Δουνάβεως αμέ-τρως ζημιωθεισών αδελφών πρωτευουσών Βούδας τε και Πέστης καθώς και τον ενθουσιασμόν μεθ” ου εβοήθησεν το εγχώριον εμπόριον όπως φθάση εις μεγαλυτέραν ακμήν -, ιδίως δε την υπ” αυτού αναζωογόνησιν, δια της διανομής αναγκαίας βοηθείας, της ήδη σχεδόν παρηκμασάσης παραγωγής καπνού προς όφελος χιλιάδων παραγωγών…»
s
Ο ίδιος διατηρούσε δεσμούς με την Ελλάδα και το 1833 διορίστηκε από τον βασιλιά Όθωνα πρόξενος της Ελλάδας στην Βιέννη, όπου και παρέμεινε ως τον θάνατό του. Ενίσχυσε οικονομικά την ελληνική παροικία της Βιέννης, χτίζοντας παράλληλα τον Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Τριάδος και σε δική του έκταση είναι χτισμένο μέχρι σήμερα το ελληνικό χωριό «Μπελογιάννης».
Συνέδραμε επίσης, στην ίδρυση πολλών ταμιευτηρίων, πυρασφαλιστικών εταιρειών και του πολυτεχνείου της Βιέννης.
Η οικονομική του οξυδέρκεια του απέδωσε τον τίτλο: «Η Πυθία του χρηματιστηρίου της Βιέννης».
Επίσης προσέφερε αστρονομικά χρηματικά ποσά σε φιλανθρωπικά και πνευματικά ιδρύματα του ελληνικού κράτους:
Λύκειο Θηλέων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (το μετέπειτα Αρσάκειο)
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Οφθαλμιατρείο
Αρχαιολογική Εταιρεία κ.α.
Η μεγαλύτερη δωρεά προς την Ελλάδα υπήρξε η ίδρυση του Αστεροσκοπείου στον λόφο των Νυμφών της Αθήνας, του οποίου η ανέγερση (1842-1845) πραγματοποιήθηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν. Επίσης φρόντισε για τον εξοπλισμό του κτηρίου με κατάλληλα μετεωρολογικά και αστρονομικά όργανα.
Για την προσφορά του τιμήθηκε με το μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος.